SK legal shot: Jún 2019 - 4. vydanie

Po týždni vám opäť prinášame vydanie Legalshot-u, v ktorom sa dozviete, čo sa chystá v Národnej rade. Medzi novými návrhmi zákonov sa napríklad dozviete, na čo všetko by mali mať nárok ľudia trpiaci autizmom, ako plánujú zvýšiť čisté mzdy poslanci Národnej rady a aj o snahe o väčšiu kontrolu demokratickosti politických strán.

Martina Rievajová 21. 06. 2019 3 min.

Aspergerov syndróm ako ťažké zdravotné postihnutie

Prvým z návrhov zákonov je návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorým predkladatelia sledujú odstránenie znevýhodnenia osôb trpiacich autizmom alebo Aspergerovým syndrómom.

Návrh predložila skupina poslancov z hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ktorí sa rozhodli upraviť viacero okruhov, v ktorých je potrebné odstrániť znevýhodnenie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, najmä trpiacich autizmom a Aspergerovým syndrómom.

Novela prináša tieto zmeny:

  • Zaradenia Aspergerového syndrómu medzi duševné poruchy a poruchy správania, ktorý bude rovnako ako autizmus chronickým stavom, pri ktorom dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, a teda by tieto osoby mali mať nárok na finančnú kompenzáciu

  • Zavedenia autizmu a Aspergerového syndrómu medzi zdravotné postihnutia na účely priznania parkovacieho preukazu či tzv. „príspevku na benzín,“ ktorý je využívaný najmä s ohľadom na vzdelávacie aktivity, ak má osoba individuálny vzdelávací plán

  • Zjednotenie výšky mesačného peňažného príspevku na opatrovanie pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, bez ohľadu na to či sa tejto osobe poskytuje ambulantná forma sociálnej služby.

V prípade schválenia v plnom znení by tento návrh nadobudol účinnosť 1.7.2020.

Zvýšenie nezdaniteľnej čiastky príjmu

Ďalší návrh upravuje zákon o dani z príjmov, ktorý predložila skupina poslancov za klub Most-Híd.  Predkladatelia ním reagujú na vysoké daňové zaťaženie zamestnancov, ktoré je jedno z najvyšších v rámci Európskej únie.

Navrhujú preto zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane tak, aby sa zvýšili čisté mzdy zamestnancov, ale zároveň, aby  nedošlo k príliš negatívnemu dopadu na zníženie príjmov z dane z príjmu fyzických osôb.

Na základe novely sa nezdaniteľná časť základu dane zvýši zo súčasného 19,2-násobku na 21,0- násobku sumy platného životného minima. Za rok 2018 bola nezdaniteľný časť základu dane vo výške 3 830, 02 eur, keďže suma životného minima k 1.1.2018 bola na sume 199,48 eur. V prípade, ak by táto novela nadobudla platnosť a účinnosť v tomto roku, tak pri sume platného životného minima k 1.1.2019, ktoré je vo výške 205,07 eur, by celková výška nezdaniteľnej časti základu dane  bola 4 319,70 eur. Išlo by teda o nárast nezdaniteľnej časti základu dane o viac ako 400 eur.

Predkladatelia v návrhu navrhujú nadobudnutie účinnosti tohto zákona v prípade schválenia na 1.1.2020

Demokratickejší charakter politických strán

Dnešný Legalshot uzatvára návrh novely zákona o politických stranách a politických hnutiach, ktorým skupina poslancov okolo Ondreja Dostála a Petra Osuského sleduje sprísnenie podmienok pre registráciu politických strán tak, aby sa kládol väčší dôraz na ich rešpekt k demokratickému právnemu štátu.

Navrhovatelia vytýkajú súčasnej právnej úprave politických strán, že venujú malú pozornosť ich demokratickému charakteru. Práve preto navrhujú ustanoviť podrobnejšie požiadavky na posudzovanie demokratického charakteru z hľadiska ich vnútorného fungovania, ako aj pôsobenia smerom navonok.

V zmysle návrhu sa zakazujú politické strany, ktorých cieľom je odstránenie demokratického základu a ústavného zriadenia štátu, ktorých činnosť ohrozuje základné práva  a  smeruje k potlačeniu rovnosti ľudí v dôstojnosti a právach, aj také, ktoré podnecujú národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú nenávisť.

Špeciálne sa v návrhu ustanovuje, že sa zakazuje, aby politická strana financovala alebo podporovala ozbrojené zložky alebo iný ozbrojený útvar či skupinu.

Ide o pomerne závažné a problematické posudzovanie politických strán, ktoré by v prípade schválenia mohlo byť účinné od 1.11.2019.