SK legalshot: Október 2019 - 2. vydanie

V druhom októbrom vydaní Legal shot-u sa dočítate o návrhoch zákonov, ktoré majú potenciál zmeniť hneď niekoľko oblastí vášho života. Nové prostriedky boja proti interrupciám, koniec „jednocentovkám“ a 2 roky väzenia za verejné zľahčovanie sexuálneho styku s mŕtvolou, to všetko vám prináša dnešný článok o tom, čo vás zaujíma.

Martina Rievajová 08. 10. 2019 4 min.

Zmenami zákonov proti interrupciám

Do Národnej rady bol doručený návrh zákona, ktorým predkladatelia plánujú zmenu hneď niekoľkých zákonov, a to s jasným cieľom vplývať na zníženie prípadov umelého prerušenia tehotenstva. Ide pritom najmä o zmenu zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

V prvom rade sa navrhuje, aby žena, ktorá požiada o umelé prerušenie tehotenstva mala už v rámci poučenia o vykonaní umelého prerušenia tehotenstva nárok aj na obrazový záznam plodu alebo embrya v jeho aktuálnom štádiu vývoja. Pri prvotnom sonografickom vyšetrení bude lekár povinný okrem poučenia zabezpečiť aj to, aby žena mohla vidieť samotný obraz embrya či plodu, a ak je to možné, aby mohla dokonca počuť aj tlkot jeho srdca. Tieto služby budú pre ženu bezplatné.

Predkladatelia navrhujú v rámci interrupčnej prevencie upraviť aj zákon o reklame. Ten by mal po novom obsahovať zákaz reklamy umelého prerušenia tehotenstva. V prípade porušenia tohto zákazu hrozí novela sankciou až vo výške 66 400 eur.

Koniec jedno a dvojcentovým minciam

Od prechodu na menu EURO sa v Slovenskej republike do obehu dostali euromince až s 8 rôznymi nominálnymi hodnotami (1,2,5,10,20 a 50 centov, 1 a 2 eurá). Oproti slovenským korunám sa počet druhov mincí s rôznymi hodnotami v obehu zvýšil o tri druhy.

Navrhovatelia novely zákona o cenách pritom poukazujú, že v obehu sa nachádza priveľa mincí a najmä tie s najnižšou hodnotou spôsobujú obyvateľstvu a najmä obchodníkom problémy, napríklad pri bankových poplatkoch za výmenu euromincí. Súčasne je najmenšou mincou „jednocentovka“, ktorá ma nižšiu hodnotu ako 50 halierov v minulej mene.

Predkladatelia navrhujú, aby sa postupne z obehu stiahli všetky jedno a dvojcentové euromince, keďže ich kvôli spoločnej menovej únii nemožno úplne zakázať. Stiahnutie sa dosiahne aj tak, že sa ceny v slovenskom hospodárske budú zaokrúhľovať na najbližšiu väčšiu euromincu, ktorou sa rozumie minimálne 0,05 eur.

Ceny tovarov by mali byť po novom nastavené tak, aby ich bolo možné zaplatiť platnými bankovkami a väčšími mincami. V prípade cien, ktorých centová hodnota je nižšia ako polovica nominálnej hodnoty najmenšej väčšej mince, budú sa zaokrúhľovať smerom nadol. Ak tovar stojí v súčasnosti 1, 41 eur, po účinnosti tohto návrhu zákona by sa jeho cena mala zaokrúhliť na 1,40 eur. V prípade ak centová hodnota ceny tovaru dosiahne aspoň polovicu najnižšej väčšej mince, cena sa zaokrúhli nahor. Tovar, ktorý súčasne stojí 1,43 eur by sa mal po novom zaokrúhliť na 1,45 eur.

Novela momentálne ešte nebola predložená Národnej rade do prvého čítania. O ďalšom priebehu vás budeme informovať.

Pedofília ako nový trestný čin?

Navrhovatelia poslednej z vybraných legislatívnych noviniek navrhujú rozšíriť Trestný zákon o nový trestný čin. Novým trestným činom by mala byť podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík a niektorých porúch sexuálneho zamerania.

Pod uvedeným názvom si je potrebné predstaviť najmä pojmy ako pedofília, zoofília a nekrofília, ktoré navrhovatelia v rámci návrhu aj definujú. Pedofíliou by mala byť porucha sexuálneho zamerania, ktorá spočíva v sexuálnom uprednostňovaní detí, nekrofíliou porucha sexuálneho zamerania spočívajúca v uprednostňovaní mŕtvej osoby, a napokon zoofília, a teda porucha spočívajúca v uprednostňovaní zvierat.

Trestným činom by malo byť také konanie, ktoré by bolo verejným propagovaním, zľahčovaním alebo aj ospravedlňovaním sexuálneho styku s dieťaťom, príbuzným priamom rade, mŕtvym či zvieraťom.

Za schvaľovanie sexuálneho styku s mŕtvou osobou alebo ostatnými vymenovanými objektami, by sa podľa novely páchateľ mohol potrestať odňatím slobody až na dva roky.

Návrh by v prípade schválenia v plnom znení nadobudol účinnosť už od nového roka.