SK legalshot: September 2019 - 4. vydanie

Práve čítate nové špeciálne vydanie Legal shot-u, v ktorom sa budeme venovať znižovaniu daní, ktoré na nás čaká od nového roka. O tom, ako sa bude znižovať cena novín a časopisov, na ktoré zdravé potraviny sa bude uplatňovať nižšia DPH, ale aj o tom, že od januára sa podnikateľom výrazne zníži daň z príjmu sa dočítate v dnešnom článku. Čítajte a sledujte to najdôležitejšie zo slovenskej legislatívy s nami.

Martina Rievajová 23. 09. 2019 3 min.

Od nového roka klesne cena printových médií

Len minulý týždeň dostal od Národnej rady zelenú návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý zavádza zníženú daň pre špecifický typ médií.

Navrhovatelia už v dôvodovej správe uviedli, že ich motívom na predloženie návrhu je súčasná situácia, ktorá nepraje printovým médiám, ktorých konkurencieschopnosť sa s nástupnom internetových médií výrazne znížila. Pri riešení tejto situácie sa predkladatelia inšpirovali modelom využitým vo viacerých štátoch Európskej únie, no najmä v Českej republike.

Riešenie, ktoré je jadrom novely spočíva v zníženej sadzbe dane z pridanej hodnoty vo výške 10% na tradičné printové médiá, teda noviny, časopisy a periodiká vydávané v tlačenej podobe.

Novela však uvádza aj výnimky, na ktoré sa znížená DPH uplatňovať nebude. Ide o také noviny, časopisy a periodiká, v ktorých viac ako polovicu obsahu tvoria reklamné materiály. Rovnako sa 10%-ná DPH neuplatní na printové médiá, v ktorých erotický obsah predstavuje viac ako 10% celkového obsahu.

Na lacnejšie noviny sa preto môžeme tešiť už od začiatku budúceho roka, kedy novela nadobudne účinnosť.

Zdravé potraviny so zníženou DPH

Daň z pridanej hodnoty sa neznižovala len pri printových médiách, svoje si presadili navrhovatelia aj pri vybraných druhoch potravín, ktoré vo väčšine označili ako zdravé potraviny.

Čo sa týka súčasného stavu, tak znížená sadzba DPH vo výške 10% sa uplatňuje na celú sériu potravín, ako je napríklad maslo, mlieko, smotana či rôzne druhy mäsa. K týmto potravinám po novom pribudne celý balíček tzv. zdravých potravín, ktorý obsahuje napríklad cmar, kyslé mlieko, ovčiu bryndzu, zemiaky, rajčiaky či jablká a hrušky. Kompletný zoznam si prečítate na tomto odkaze.

Lacnejšie potraviny alebo minimálne potraviny so zníženou DPH môžete nájsť na pultoch svojich obchodov už od 1.1.2020.

Nižšia daň pre podnikateľov

Poslednou z výberu daňových noviel prijatých za posledný týždeň je novela o dani z príjmov, ktorá vniesla čerstvý vánok do podnikateľského prostredia.

Právnické osoby-podnikatelia, ale aj SZČO sa od nového roku môžu tešiť na nižšiu sadzbu dane z príjmu, ktorá bude vo výške 15%, ide teda o značné zníženie oproti súčasným 21%-ám. Napriek tomu, že pôvodný zámer predkladateľov bol zaviesť takéto zníženie dane pre všetkých podnikateľov, vo schválenom znení zákona je táto výhoda určené len pre podnikateľov, ktorých ročný obrat neprekročí hranicu 100 000 eur. Pôjde teda najmä o malých a stredných podnikateľov.

Ide o výrazné kresanie daní s dopadom na štátny rozpočet, na ktoré sa podnikatelia môžu tešiť pri podávaní daňových priznaní za rok 2020, od začiatku ktorého tento zákon nadobudne účinnosť.