Novela zákona o dani z príjmov

Poslanci Národnej rady SR ukončili minulú stredu (22. 10. 2014) rokovací deň diskusiou o novele zákona o dani z príjmov. Nižšie si môžete prečítať o pripravovaných novinkách.

Redakcia 28. 10. 2014 2 min.
novela zákona o dani z príjmov novela zákona o dani z príjmov 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

Pripravované novinky

Ako vyplýva z návrhu novely zákona o dani z príjmov, ak podnikateľ využíva majetok určený na podnikanie aj na súkromné účely, bude si môcť odpísať do nákladov výšku výdavkov podľa skutočnej miery jeho užívania. Pôvodne sa navrhovalo, že pri 18 kategóriách výdavkov bude tento limit na úrovni 80 %. Nová úprava sa týka všetkých výdavkov tak, ako to platilo doteraz.

Návrh predpokladá tiež vyčlenenie nevýrobných budov a stavieb do novej šiestej odpisovej skupiny, kde by sa mala dĺžka odpisovania zvýšiť z 20 na 40 rokov.

Navrhuje sa zavádzanie zrážkovej dane v prípade peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých lekárom, či zdravotníckym pracovníkom - vládny návrh zákona takto prijaté nepeňažné plnenia nijako nelimituje. To môže v praxi podľa niektorých poslancov znamenať, že ak na konferencii alebo prednáške zdravotnícky zamestnanec dostane minerálku v hodnote 0,50 eura alebo kávu v hodnote 1 eura, alebo chlebíčky v hodnote 4 eur, bude musieť z takéhoto zanedbateľného nepeňažného plnenia odviesť zrážkovú daň a navyše oznámiť takýto príjem na príslušnom tlačive.

Pozmeňujúce návrhy

Zároveň boli predložené pozmeňujúce návrhy, prostredníctvom ktorých sa majú do zákona doplniť služby, akými sú súkromné bezpečnostné služby, zubná lekárska prax, či ostatná lekárska starostlivosť, v rámci ktorých majú vydávať poskytovatelia pokladničný doklad. Tieto pozmeňujúce návrhy k novele zákona o dani z príjmov nie sú jediné, celkovo k tejto právnej norme predložilo pozmeňujúce návrhy 16 poslancov.