Ľudské práva

Európsky súd pre ľudské práva zverejnil rozhodnutia v prospech Slovenskej republiky

​Štrasburg, 25. októbra 2018 – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil rozhodnutie o neprijateľnosti sťažnosti v prípade Žilková proti Slovenskej republike, v ktorom sťažovateľka namietala porušenie práva na spravodlivé konanie. ​

Navrhnite osobnosť na Cenu za významný prínos v oblasti ľudských práv

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo výzvu na predkladanie kandidátov s významným prínosom v oblasti ľudských práv.

Dominka proti Slovenskej republike

​Európsky súd pre ľudské práva 26. apríla 2018 zverejnil svoje rozhodnutie z 3. apríla 2018, ktorým v prípade Dominka proti Slovenskej republike rozhodol v prospech Slovenskej republiky.

Konferencia na vysokej úrovni „Pokračujúca reforma systému Európskeho dohovoru o ľudských právach

​V dňoch 11. – 13. apríla 2018 sa v Kodani uskutočnila Konferencia na vysokej úrovni, ktorá sa týkala pokračujúcej reformy systému Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“).

Rozsudok ESĽP v prípade Smolko proti SR

​Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol o porušení práva na prejednanie veci v primeranej lehote, zaručeného článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Komisár Rady Európy sa pozrel na pokrok na Slovensku

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks počas nej sledoval pokrok v oblasti ukončenia segregačných mechanizmov rómskych detí a detí so zdravotným postihnutím. 

Cenu za prínos v oblasti ľudských práv získal Andrej Bán

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv včera udelila Cenu ministra spravodlivosti Andrejovi Bánovi. Ocenila tak jeho prínos v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, či už ako zakladateľa a predsedu humanitárnej organizácie Človek v ohrození, alebo zakladateľa občianskej iniciatívy Zabudnuté Slovensko.​

Ministerstvo spravodlivosti udelí cenu za ľudské práva

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyzýva k predkladaniu návrhov osôb, ktorých pôsobenie v oblasti ľudských práv je základom pre udelenie tohto ocenenia.

Ján Šikuta

Sme veľmi radi, že nášmu portálu PravneNoviny.sk poskytla rozhovor významná osobnosť slovenskej právnickej obce, JUDr. Ján Šikuta, Ph.D., bývalý sudca Európskeho súdu pre ľudské práva a terajší sudca Najvyššieho súdu SR. Rozhovor, ktorý prebehol v čase jeho pôsobenia na ESĽP v roku 2013, vás zaujme najmä jeho skúsenosťami s pôsobením v tomto významnom orgáne ochrany základných práv.