# ľudské práva

​Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol o porušení práva na prejednanie veci v primeranej lehote, zaručeného článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

03. 04. 2018 2 min. Redakcia

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks počas nej sledoval pokrok v oblasti ukončenia segregačných mechanizmov rómskych detí a detí so zdravotným postihnutím. 

26. 03. 2018 2 min. Redakcia

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv včera udelila Cenu ministra spravodlivosti Andrejovi Bánovi. Ocenila tak jeho prínos v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, či už ako zakladateľa a predsedu humanitárnej organizácie Človek v ohrození, alebo zakladateľa občianskej iniciatívy Zabudnuté Slovensko.​

14. 12. 2017 2 min. Redakcia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyzýva k predkladaniu návrhov osôb, ktorých pôsobenie v oblasti ľudských práv je základom pre udelenie tohto ocenenia.

30. 10. 2017 1 min. Redakcia

Sme veľmi radi, že nášmu portálu PravneNoviny.sk poskytla rozhovor významná osobnosť slovenskej právnickej obce, JUDr. Ján Šikuta, Ph.D., bývalý sudca Európskeho súdu pre ľudské práva a terajší sudca Najvyššieho súdu SR. Rozhovor, ktorý prebehol v čase jeho pôsobenia na ESĽP v roku 2013, vás zaujme najmä jeho skúsenosťami s pôsobením v tomto významnom orgáne ochrany základných práv.

09. 09. 2017 8 min. Redakcia

Pozrime sa na inštitút Verejného ochrancu práv SR, ktorý od roku 2002 pozná aj slovenský právny poriadok. Pozrime sa bližšie, aké úlohy a oprávnenia dáva ombudsmanovi platná právna úprava, na čo slúži a čo vykonáva Úrad Verejného ochrancu práv SR a Kancelária verejného ochrancu práv SR. Poďte sa spolu s nami pozrieť, kto je kto a čo je čo na úrade ombudsmana v Bratislave.    

19. 08. 2017 11 min. Redakcia

Kuc verzus Slovensko. Súdne konanie vedené v Štrasburgu pod číslom č. 37498/14 sa dnes dočkalo svojho vyvrcholenia. Ladislav Kuc, prezývaný aj "údajný prvý slovenský terorista" sa dnes zaradil do zástupu občanov, ktorí dali slovenskému súdnictvu tvrdú ranu.

25. 07. 2017 2 min. Redakcia

"Právnická činnosť je ako cestovanie v čase. Máte pocit, že ste nad prácou strávili hodinu, ale v skutčnosti ubehli už tri." Môže byť však toto konštatovanie ospravedlnením pre šesťročné prieťahy v súdnom konaní o výživnom?

25. 07. 2017 3 min. Redakcia

Európsky súd pre ľudské práva dňa 28.10.2014 rozhodol, že britské orgány nepochybili, keď opakovane zadržali a následne potrestali jedného z tamojších občanov za to, že sa pohyboval na verejnosti úplne nahý. 

10. 11. 2014 2 min. Kristína Jurišová

Nedávno sa na stránkach penonline.sk objavili dva články o verejnej ochrankyni práv SR (ombudsmanke), JUDr. Jane Dubovcovej. Pozrime sa bližšie, aké úlohy a oprávnenia dáva ombudsmanovi platná právna úprava, na čo slúži Úrad Verejného ochrancu práv SR a Kancelária Verejného ochrancu práv SR. Poďte sa spolu s nami pozrieť, ako funguje inštitút ombudsmana vo svete a porovnajte ho s inštitútom Verejného ochrancu práv SR.    

25. 04. 2014 21 min. Pavel Ördögh