M. Hlivák: Držíme slovo, sprístupňujeme zákazky s nízkou hodnotou

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie ( ďalej len “ úrad”) Miroslav Hlivák dodržal slovo, ktoré dal odbornej a laickej verejnosti a od 1. apríla 2019 je možné zadávať zákazky s nízkou hodnotou prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania “ EVO”.

Redakcia 08. 04. 2019 2 min.

“ Zvyšovanie limitov pre zákazky s nízkou hodnotou, ktorým sme od januára tohto roka vyšli v ústrety potrebám vyhlasovateľov súťaží, viedlo k značnej kritike. Sľúbil som, že úrad urobí všetko pre to, aby odstránil akékoľvek pochybnosti o tomto kroku a aby zvýšil transparentnosť aj pri zadávaní týchto verejných zákaziek. Som rád, že sa nám to podarilo. Oddnes ich môžu verejní obstarávatelia/ obstarávatelia zadávať cez naše EVO, čím sa zaistí jednak kontrola zo strany novinárov, tretieho sektora, ale aj ostatných subjektov. Týmto krokom však v prvom rade podporujeme širokú hospodársku súťaž, teda zapájanie sa predovšetkým lokálnych podnikateľov do týchto súťaží. vysvetľuje M. Hlivák. 

Zákazky s nízkou hodnotou vytvorené pomocou systému EVO budú zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania a zároveň bude môcť verejný obstarávateľ využiť aj odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným podnikateľom (hospodárskym subjektom). Okrem vyššie uvedeného bude možné využiť funkcionality, ako sú vysvetľovanie súťažných podkladov a inej dokumentácie, rozdelenie zákazky na časti, predkladanie a vysvetľovanie ponúk a uskutočnenie elektronickej aukcie.

“Americká obchodná komora v SR ako člen širokej podnikateľskej Iniciatívy za vládu zákona oceňuje, že od 1.4. UVO dá podnikateľom naprieč celým Slovenskom šancu na férovejšie podmienky na prístup do verejných súťaží. Povzbudzujeme všetkých verejných obstarávateľov, aby v rámci systému EVO zverejňovali aj výzvy na zákazky s nízkou hodnotou. Je to tzv. win-win situácia pre každého – uchádzači budú mať férovejšiu štartovaciu pozíciu a obstarávatelia dostanú viac ponúk, čo zvyšuje šancu na výhodnejšie ceny, za ktoré sa budú obstarávať tovary a služby financované z daní občanov našej krajiny.” povedal Michal Krčméry riaditeľ pre vládne záležitosti AmCham.

Na webovom sidle úradu je aj videonávod, ako vytvoriť a nastaviť zákazku s nízkou hodnotou pomocou systému EVO ver. 18.0.

“ Dopracovanie nášho elektronického systému o možnosť zadávania zákaziek s nízkou hodnotou sme minulý týždeň odprezentovali aj pred zástupcami Európskej komisie, OECD a partnerských úradov krajín Vyšehradskej skupiny. Teší ma, že v tomto smere sme sa stali lídrami v rámci krajín V4.” dodal M. Hlivák.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie