Maďarsko sa dožaduje zákazu červenej hviezdy na etikete známeho piva. Ide vraj o symbol totality.

Dejiny 20. storočia sú stále veľmi živou a citlivou témou, predovšetkým pre pamätníkov udalostí dvoch svetových vojen, či povojnového totalitného režimu. Zverstvá a zločiny proti ľudskosti, ktoré tieto fázy dejín sprevádzali, sa na povrch dostali neraz až po mnohých rokoch. Symboly týchto smutných epizód histórie, ako hákový kríž, či červená hviezda sú dodnes nenávidenými prejavmi obdivu ľuďom, ktorí šliapali po právach a slobodách iných.

 

Martin Toček 23. 09. 2017 4 min.

Symbolom, chápaným kedysi ako znak osloboditeľov, dnes pripomínajúcim viac hrôzy bývalého režimu, je päťramenná červená hviezda. Práve s červeným označením socialistickej minulosti, prejavila nevôľu maďarská vláda, predkladajúca návrh zákona o zákaze komerčného používania totalitných symbolov. Úsilie je nasmerované predovšetkým k zákazu červenej hviezdy, ktorá je zobrazená na etikete celosvetovo známeho holandského pivovaru Heineken. Okrem červenej hviezdy počíta zákon so zákazom hákového kríža, znaku SS, šípového kríža a kosáka s kladivom.

História používania totalitných symbolov v Maďarsku

Predmetný zákon by sa však nedotkol len pivnej spoločnosti Heineken, ale aj mnohých ďalších produktov, napríklad výrobcov tenisiek Converse, producenta džínsov Redstar Jeans, či talianskej minerálnej vody San Pellegrino. Zákaz používania totalitných symbolov nie je v Maďarsku ničím novým. Už od roku 1993 sa začalo sankcionovať požívanie svastiky, či päťcípej hviezdy. Neskôr sa o zákaze viedli siahodlhé debaty, ktorých výsledkom bolo uznanie, že tento zákaz je príliš vážnym zásahom do slobody prejavu a je v rozpore so zásadou právnej istoty. Zákaz používania totalitných symbolov sa obmedzil len na prípady, kedy by použitie vyvolalo verejné pohoršenie alebo negatívne zasialo do pocitov obetí týchto totalitných ideológii. Maďarský ústavný súd v roku 2013 zrušil ustanovenie trestného zákonníka, týkajúce sa zákazu používania symbolov totalitných režimov. Zákon, ktorý zakazuje požívanie komunistických symbolov majú aj v susednom Poľsku. Zdôrazniť však treba, že zo zákazu sú vyňaté cintoríny a pietne miesta, aby tak nedochádzalo k dehonestácii pamätníkov padlých sovietskych vojakov.

V súčasnosti sa v Maďarsku hovorí o zákaze použitia spomínaných symbolov na komerčné účely. Nielen výrobcovia ale aj samotní predávajúci, by v prípade prijatia zákazu, mohli byť postihnutí prísnymi sankciami. Trestom má byť peňažná pokuta vo výške až 6,5 milióna eur, či dokonca dvojročné väzenie.

Návrh zákona bol predložený vicepremiérom Zsoltom Semjénom a kancelárom premiéra Viktora Orbána, Jánosom Lázárom. V súvislosti s Heinekenom sa spomína aj spor o ochrannú známku medzi holandským pivným gigantom a rumunským pivovarom “Ciuc”. Jedná sa práve o ochrannú známku, na ktorej vlastníctvo si v minulosti nárokoval Heineken. Spor sa skončil „víťazstvom“ Heinekenu a rumunský pivovar sa musel ochrannej známky vzdať.  Jedná sa o rumunské územie s početnou maďarskou menšinou, a práve v tom niektorí vidia hlavný dôvod legislatívnej aktivity maďarských poslancov ako snahu bojkotovať Heineken v Maďarsku.

Červená hviezda je holandským pivovarom používaná od roku 1930, avšak v období studenej vojny bola pozmenená na znak bielej hviezdy s červeným olemovaním. Dôvodom bol práve Sovietsky zväz, ktorý si za svoj hlavný znak vybral červenú päťcípu hviezdu. V roku 1991 sa Heinken vrátil k svojej pôvodnej koncepcii a dodnes používa na medzinárodnej úrovni červenú hviezdu s piatimi ramenami. Heniken politické pozadie hviezdy na ich etiketách odmieta a argumentuje dlhoročnou tradíciou požívania tohto symbolu.

Stanovisko Európskej komisie

Maďarsko by mohlo už onedlho pristúpiť k stiahnutiu produktov, ktoré sú označené červenou hviezdou. Náš južný sused sa s touto otázkou obrátil aj na Európsku komisiu. Tá povolila pokračovanie v snahách o prijatie zákona a ďalšie rokovanie parlamentu v predmetnej otázke. Podľa Európskej komisie existuje prepojenie medzi symbolmi, ako červená hviezda a utrpením, ktorým si museli obete totalitných režimov prejsť. Z tohto dôvodu Európska komisia zastáva názor, že zákaz používania symbolov pre komerčné účely možný je, avšak nie je prípustná diskriminácia vo vzťahu k akémukoľvek produktu, či spoločnosti. Súčasťou stanoviska majú byť aj modifikácie, ku ktorým musí maďarská strana pristúpiť za účelom harmonizácie s právnymi predpismi Európskej únie.

Maďarský parlament by mal o ďalšom osude zákazu totalitných symbolov rozhodovať v druhej polovici septembra 2017. Ďalší vývoj legislatívnej činnosti maďarských zákonodarcov v tejto oblasti budeme naďalej sledovať a monitorovať.

 

Zdroj:  theguardian.com, .independent.co.uk, budapestbeacon.com, bbj.hu