Memorandum o spolupráci medzi Úradom priemyselného vlastníctva SR a Banskobystrickým samosprávnym krajom

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec podpísali 9. júna 2021 Memorandum o vzájomnej spolupráci.

Redakcia 09. 06. 2021 2 min.

Ide o historicky prvé memorandum medzi Úradom priemyselného vlastníctva SR ako ústredného štátneho orgánu s krajskou samosprávou, ktoré sú najvýznamnejším subjektom na území regiónov.

Memorandum deklaruje spoločné úsilie samosprávy a štátneho orgánu pri zvyšovaní povedomia a významu duševného vlastníctva a jeho právnej ochrany pre podnikateľské subjekty s inovačným potenciálom. Spoločným záujmom je aj spolupráca v oblasti vzdelávania najmä v stredných odborných školách, kde je sústredený budúci tvorivý potenciál rozvoja.

Úrad priemyselného vlastníctva SR deklaruje rozvoj a podporu služieb prediagnostiky priemyselných práv, podporu projektom kraja Innolabb a Catching-Up Regions pre vytvorenie zázemia pre rozvoj vedy a techniky.

Banskobystrický samosprávny kraj a Úrad priemyselného vlastníctva SR vedomí si svojej zodpovednosti majú záujem rozvíjať spoluprácu na podpore inovačných myšlienok, ochrane duševného vlastníctva podnikov ako jedného z faktorov rozvoja  regiónov.

                                                                                                      

Mgr. Matúš Medvec, MBA

Predseda ÚPV SR

Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR