Minister spravodlivosti predstavil navrhované zmeny pri voľbe ústavných sudcov

Deväť z 13 sudcov Ústavného súdu SR vrátane jeho predsedníčky ukončí svoj mandát 16. februára 2019. Noví sudcovia budú volení na 12 rokov, a teda budú vo svojich funkciách až do roku 2031.

Minister spravodlivosti predstavil navrhované zmeny pri voľbe ústavných sudcov

Minister spravodlivosti SR: „Preto je žiaduce, aby sme na tieto posty zvolili ľudí, ktorí majú v spoločnosti rešpekt a dôveryhodnosť. Tiež je dôležité, aby okrem odborného zázemia mali aj potrebnú morálnu a hodnotovú integritu“. 

​Podľa ministra spravodlivosti SR je potrebné, aby títo kandidáti vyšli z volieb, ktoré budú maximálne otvorené, umožnia preveriť nielen odborné kvality kandidátov ale už aj vyššie zmienené morálne a hodnotové postoje, a to či v prípade vymenovania budú súdiť nezávisle, nestranne a tiež včas.  
 
Ministerstvo spravodlivosti SR ešte za pôsobenia bývalej ministerky Lucie Žitňanskej pripravilo návrhy na zmenu voľby kandidátov na sudcov ústavného súdu v niekoľkých verziách. Gábor Gál: „Vybranú verziu materiálu dnes dávame do medzirezortného pripomienkového konania, a tak budeme mať dostatok času na rokovania o celom návrhu, s tým, že by to mohlo ísť do vlády buď v júli alebo v auguste a do I. čítania do NRSR na septembrovú schôdzu a do II. čítania na októbrovú schôdzu. Účinnosť by mohla byť od 1. alebo 15 novembra.
 
Potom by sa mohli vyhlásiť voľby.“Celá zmena spôsobu voľby kandidátov na sudcov ústavného súdu je zahrnutá v širšom novelizačnom materiáli. Bude sa novelizovať nielen ústava ale v tejto súvislosti aj ďalšie štyri zákony. Súčasťou týchto zákonov bude aj úplne nový ucelený statusový zákon o Ústavnom súde, ktoré pripravilo Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s Ústavným súdom SR. Počas medzirezortného pripomienkového konania bude priestor na odbornú i politickú diskusiu, návrh zmien sa môže v tomto čase ešte pozmeniť.
 
Navrhované zmeny (viď príloha): Zdroj: MS SR