Ministerstvo spravodlivosti bude mať nové sídlo

​Minister spravodlivosti SR ukončil dlhoročne neriešenú kritickú priestorovú situáciu sídla ministerstva a Najvyššieho súdu SR výberom novej administratívnej budovy pre rezort.

Redakcia 14. 09. 2018 2 min.

Po vyhodnotení ekonomických, technických a bezpečnostných kritérií, sídlo bude v areáli Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici v Bratislave. 

​Súčasné sídlo na Župnom námestí už dlhé roky kapacitne nevyhovuje obom inštitúciám a akútne potrebuje rekonštrukciu. 

Predsedníčka Najvyššieho súdu Daniela Švecová na nevyhovujúce priestorové podmienky opakovane upozorňovala už od roku 2015:„Veľmi vítam rozhodnutie ministra spravodlivosti, ktoré po dlhom čase skutočne vyrieši dlhodobo nevyhovujúcu situáciu oboch inštitúcií. Som zároveň veľmi rada, že moja snaha získať pre Najvyšší súd po prvý raz v histórii vlastné sídlo, a teda kvalitnejšie podmienky pre výkon súdnictva, sa stane realitou.“ 

Bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská vyhlásila súťaž na novú administratívnu budovu v júli 2017 po tom, čo sa nepodarilo nájsť v hlavnom meste SR vhodný verejnoprávny priestor. Súťaž bola otvorená, rezort si vyhradil právo nevybrať žiadnu ponuku. Do súťaže prišlo celkom 11 ponúk, do druhého kola postúpilo deväť. Minister spravodlivosti ukončil súťaž nevyhlásením víťaza dňa 29.6.2018.

Minister spravodlivosti následne listom požiadal všetkých uchádzačov, ktorí sa do súťaže zapojili, o aktualizáciu ponúk. Dôvodom bolo zaistenie ešte väčšej transparentnosti pri výbere a fakt, že za obdobie od vyhlásenia súťaže sa mohli zmeniť okolnosti, ktoré mohli mať vplyv vo vzťahu k pôvodne nastaveným podmienkam. 

Minister spravodlivosti SR: „Ministerstvo spravodlivosti sa pri rozhodovaní o tom, ktorú budovu vybrať, obrátilo so žiadosťou o pomoc na Úrad pre verejné obstarávanie, aj na Útvar hodnoty za peniaze (MF SR). Oslovili sme aj tretí sektor, vyvinuli sme maximálne úsilie o transparentnosť tak, aby nebol konečný výber spochybňovaný.“

Celkový ponúkaný objem kancelárskych priestorov budovy je približne 10 000 m2. Priestory si bude rezort spravodlivosti prenajímať s možnosťou odkúpenia. Do nových priestorov sa plánuje presťahovať do konca roku 2019. Okrem ministerstva bude v budove sídliť aj Centrum právnej pomoci (CPP). Aktuálne prebiehajú rokovania o nájomnej zmluve.

Zdroj: MS SR