O mne
Predstavenie: V súčasnosti pôsobím ako advokátsky koncipient u svojho otca v advokátskej kancelárii JUDr. Mariána Ďurinu so sídlom Bratislave. Advokátske skúšky som zložil ešte v roku 2012. Zaoberám sa okrem iného aj realitným právom, čím som nadviazal na dlhoročnú rodinnú tradíciu v tejto oblasti. Pôsobím aj vo vlastnej realitnej kancelárii. Advokátska kancelária sa však zaoberá aj inými odvetviami práva - občianske, obchodné, trestné, rodinné, pracovné, atď.
Pohlavie: Muž
Kontaktné údaje