Môže označenie výrobku sľubovať zložku, ktorá sa v ňom nenachádza?

Mnohokrát si kúpime tovar iba kvôli lákavým vyobrazeniam a textom na jeho obale. Čo však ak nás tieto vyobrazenia len zavádzajú a daná zložka sa v tovare vôbec nenachádza? Dnes vám prinášame rozhodnutie Európskeho súdneho dvora týkajúce sa ovocného čaju, ktorého obal sľuboval zákazníkom prítomnosť  prírodnej zložky, ktorá sa v ňom ale nenachádzala. Išlo v tomto prípade o konanie v súlade s právom? Čítajte ďalej.

Martina Rievajová 05. 05. 2019 3 min.

Smernica o označovaní potravín

Označovanie potravín je na úrovni Európskej únie regulované Smernicou 2000/13/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín. Podľa tejto Smernice  označenia, ktorými sú slová, údaje, obchodné názvy, ale aj obrazové materiály umiestnené na obale potraviny, nesmú byť také, aby uviedli kupujúceho do omylu ohľadom podstaty látky, vrátane jej vlastností a zloženia. Ide, však, o uvedenie do omylu, ak sú na obale  potraviny sľúbené určité zložky potraviny, ale v zozname zložiek, ktorý je súčasťou obalu, sa tieto zložky už nenachádzajú?

Nevanilková šálka vanilkového čaju

Nemecká spoločnosť Teekane predávala ovocný čas pod názvom „ Felix malinovo-vanilkové dobrodružstvo.“ Obal čaju obsahoval obrázky malín a kvetov vanilky spolu s údajmi ako „iba prírodné zložky“ a „ovocný čaj s prírodnými arómami malinovo-vanilková príchuť. “ Na druhej strane obalu sa nachádzal zoznam zložiek, ktorý ustanovoval nasledovné „Ibištek, jablko, listy sladkej černice, pomarančová kôra, šípky, aromatická prísada s príchuťou vanilky, citrónová kôra, aromatická prísada s príchuťou maliny, černice, jahody, čučoriedka, baza,“ čaj teda neobsahoval prírodné zložky z vanilky alebo maliny.

Na tento problém upozornilo Nemecké združenie na ochranu spotrebiteľov, ktoré tvrdilo, že spoločnosť Teekane uvádza spotrebiteľa do omylu vzhľadom na zloženiu čaju. Takýto obal vytvára pre spotrebiteľa dojem prítomnosti prírodných zložiek vanilky či maliny v čaji, ktoré sa tam na základe zoznamu zložiek v skutočnosti nenachádzajú. Na základe zmieneného združenie žiadalo od Teekane zastavenie propagácie čaju. Spor sa dostal až pred Spolkový súdny dvor, ktorý adresoval Európskemu súdnemu dvoru otázku či označenie potraviny, ktoré vyvoláva dojem, že sa v nej nachádza zložka, ktorú reálne neobsahuje môže uviesť spotrebiteľa do omylu.

Test priemerne pozorného spotrebiteľa

Súdny dvor aplikoval Smernicu tak, že zoznam zložiek, aj keď je správny a úplný, nemusí stačiť na to, aby napravil nejasný dojem, ktorý vytvára obal potraviny pre spotrebiteľa. Teda, ak obal potraviny vzbudí dojem, že je v nej prítomná zložka, ktorá sa v nej podľa zoznamu zložiek nenachádza, takýto obal má potenciál uviesť kupujúceho do omylu vo veci vlastnosti potraviny.

Avšak na samotné zhodnotenie či skutočne ide o zavádzanie je nutné podrobiť obal potraviny testu či priemerný riadne informovaný a priemerne pozorný spotrebiteľ bude takýmto obalom uvedený do omylu. Pri tom je potrebné zohľadniť aj umiestnenie, veľkosť, farbu druh písma takéhoto označenia a ďalšie.

Zdroj: CURIA