MS SR vychádza v ústrety podnikateľom - zlepšuje ORSR

Na ministerstve zasadla v utorok, dňa 30.04.2019 rezortná pracovná skupina, ktorá má za úlohu zlepšiť fungovanie obchodného registra. Kľúčové čiastkové témy sú ochrana najmä malých a stredných podnikateľov, boj proti daňovým podvodom, ako aj zavedenie a zefektívnenie funkčného prepojenia verejných registrov týkajúcich sa podnikateľského sektora. Gábor Gál, minister spravodlivosti: „Naším cieľom je takisto zvýšenie transparentnosti podnikateľského prostredia a možnosť poskytovania relevantných informácií o subjektoch zapísaných v obchodnom registri, ktorí vstupujú do zmluvných a iných právnych vzťahov.

Redakcia 01. 05. 2019 1 min.

V rámci reformy navrhujeme zjednodušeným spôsobom vymazať staré právne formy ako sú obecné podniky, osoby, ktoré nepremenili svoje základné imanie na eurá, zmenšiť počet zapísaných osôb tak, aby sa v ňom už neviedli fyzické osoby a opraviť viacero údajov, napríklad o organizačných zložkách podnikov.

 Prepracúvame tiež komplexne procesy zrušenia a likvidácie obchodných spoločností a družstiev, kedy reagujeme na dlhoročné problémy aplikačnej praxe.

 Projekt obchodného registra týmito opatreniami nekončí. Martin Maliar, generálny riaditeľ Sekcie civilného práva MS SR: „V súčasnosti prebiehajú rokovania s príslušnými rezortmi o významných zjednodušeniach života podnikateľov ako sú napríklad automatizované prideľovanie DIČ a odbremenie podnikateľov od povinnosti v prípade zmeny predmetu podnikania registrovať túto zmenu aj v obchodnom registri.

Zdroj: MS SR