"Muž, ktorý zastavil UBER" sa stal prvým Generálnym advokátom SDEÚ

V nadväznosti na čiastočnú obmenu členov Súdneho dvora bol Maciej Szpunar vymenovaný za prvého generálneho advokáta Súdneho dvora.

Redakcia 11. 10. 2018 2 min.
Kto je Maciej Szpunar?
 • narodený v roku 1971;
 • diplom z práva získal na Sliezskej univerzite a na Collège d'Europe v Bruggách;
 • doktor práv (2000);
 • docent právnych vied (2009);
 • profesor práva (2013);
 • hosťujúci profesor na Jesus College, Cambridge (1998), na Univerzite v Liège (1999) a na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii (2003);
 • advokát (2001 - 2008), člen Výboru pre medzinárodné právo súkromné Komisie pre kodifikáciu občianskeho práva na ministerstve spravodlivosti (2001 - 2008);
 • člen vedeckého výboru Akadémie európskeho práva v Trieri (od roku 2008);
 • člen pracovnej skupiny pre platné komunitárne právo súkromné „Acquis Group" (od roku 2006); zástupca štátneho tajomníka na Úrade pre európsku integráciu (2008 - 2009), potom na ministerstve zahraničných vecí (2010 - 2013);
 • podpredseda vedeckého výboru Justičného inštitútu; splnomocnenec poľskej vlády v mnohých právnych veciach prejednávaných súdmi Európskej únie;
 • vedúci poľskej delegácie pri rokovaniach o Zmluve o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii;
 • člen redakčnej rady viacerých právnych časopisov;
 • autor mnohých publikácií v oblasti európskeho práva a medzinárodného práva súkromného; generálny advokát Súdneho dvora od 23 októbra 2013.

Za Slovenskú republiku v Luxemburgu pôsobí:

Daniel Šváby
 • narodený v roku 1951;
 • doktor práv (univerzita v Bratislave);
 • sudca Okresného súdu v Bratislave; sudca odvolacieho súdu poverený občianskoprávnou agendou a podpredseda Krajského súdu v Bratislave;
 • člen sekcie občianskeho a rodinného práva pri Inštitúte práva ministerstva spravodlivosti;
 • dočasný sudca Najvyššieho súdu poverený obchodnou agendou; člen Európskej komisie pre ľudské práva (Štrasburg);
 • sudca Ústavného súdu (2000 - 2004);
 • sudca Súdu prvého stupňa od 12. mája 2004 do 6. októbra 2009; sudca Súdneho dvora od 7. októbra 2009.
 
Zdroj: CVRIA