"Muž, ktorý zastavil UBER" sa stal prvým Generálnym advokátom SDEÚ

V nadväznosti na čiastočnú obmenu členov Súdneho dvora bol Maciej Szpunar vymenovaný za prvého generálneho advokáta Súdneho dvora.

"Muž, ktorý zastavil UBER" sa stal prvým Generálnym advokátom SDEÚ
Kto je Maciej Szpunar?
 • narodený v roku 1971;
 • diplom z práva získal na Sliezskej univerzite a na Collège d'Europe v Bruggách;
 • doktor práv (2000);
 • docent právnych vied (2009);
 • profesor práva (2013);
 • hosťujúci profesor na Jesus College, Cambridge (1998), na Univerzite v Liège (1999) a na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii (2003);
 • advokát (2001 - 2008), člen Výboru pre medzinárodné právo súkromné Komisie pre kodifikáciu občianskeho práva na ministerstve spravodlivosti (2001 - 2008);
 • člen vedeckého výboru Akadémie európskeho práva v Trieri (od roku 2008);
 • člen pracovnej skupiny pre platné komunitárne právo súkromné „Acquis Group" (od roku 2006); zástupca štátneho tajomníka na Úrade pre európsku integráciu (2008 - 2009), potom na ministerstve zahraničných vecí (2010 - 2013);
 • podpredseda vedeckého výboru Justičného inštitútu; splnomocnenec poľskej vlády v mnohých právnych veciach prejednávaných súdmi Európskej únie;
 • vedúci poľskej delegácie pri rokovaniach o Zmluve o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii;
 • člen redakčnej rady viacerých právnych časopisov;
 • autor mnohých publikácií v oblasti európskeho práva a medzinárodného práva súkromného; generálny advokát Súdneho dvora od 23 októbra 2013.

Za Slovenskú republiku v Luxemburgu pôsobí:

Daniel Šváby
 • narodený v roku 1951;
 • doktor práv (univerzita v Bratislave);
 • sudca Okresného súdu v Bratislave; sudca odvolacieho súdu poverený občianskoprávnou agendou a podpredseda Krajského súdu v Bratislave;
 • člen sekcie občianskeho a rodinného práva pri Inštitúte práva ministerstva spravodlivosti;
 • dočasný sudca Najvyššieho súdu poverený obchodnou agendou; člen Európskej komisie pre ľudské práva (Štrasburg);
 • sudca Ústavného súdu (2000 - 2004);
 • sudca Súdu prvého stupňa od 12. mája 2004 do 6. októbra 2009; sudca Súdneho dvora od 7. októbra 2009.
 
Zdroj: CVRIA