Od koho žiadať náhradu, ak letíte s prípojmi a druhý let inej leteckej spoločnosti mešká?

Obdobie letných dovolenie je okrem príjemných zážitkov bohaté aj na meškania letov. Situácia sa zhorší, ak máte lety s priamymi prípojmi a niektorý z nich mešká. Aké nároky máte v takomto prípade? U koho môžete žiadať náhradu? Európsky súdny dvor sa týmito otázkami zaoberal v prípade Českých aerolínií.

Martina Rievajová 13. 08. 2019 3 min.

Koľko sa načakáte, kým vám vznikne nárok na náhradu?

Jedenásť cestujúcich si u spoločnosti České aerolínie rezervovalo v rámci jednej rezervácie let z Prahy do Bankogu (Thajsko) cez Spojené arabské emiráty. Prvý let, ktorý priamo zabezpečovali České aerolínie, z Prahy do Spojených arabských emirátov, sa uskutočnil v súlade s letovým plánom. Druhý let, ktorý však bol prevádzkovaný Etihad Airways, leteckým dopravcom, ktorý nie je dopravcom v rámci európskeho spoločenstva, mal meškanie 488 minút. Meškanie, ktoré trvá viac ako tri hodiny môže podľa Nariadenia o právach cestujúcich viesť k vzniku nároku cestujúcich na náhradu.[1]

Keďže si cestujúci objednali let u českého dopravcu, podali na české súdy žaloby proti Českým aerolíniám, aby sa domohli náhrady za predmetné meškanie. Na to sa České aerolínie ohradili, že ich let prebehol v súlade s pravidlami, jediný, kto danú situáciu spôsobil bol letecký dopravca Etihad Airways. Mestský súd na základe žaloby podanej cestujúcimi adresoval Súdnemu dvoru celú sériu otázok.

Dva lety a jeden prevádzkujúci dopravca

Súdny dvor na začiatku prípadu vysvetlil, že let s jedným alebo viacerými priamymi prípojmi, ktorý je objednaný v rámci jednej rezervácie, predstavuje jeden celok z pohľadu práva cestujúcich na náhradu, ako ju stanovuje Nariadenie. Teda let s prípojom, ktorého prvý let sa uskutočnil z českého letiska, z Prahy, teda z členského štátu, spadá pod pôsobnosť tohto nariadenia, aj keď druhý let bol uskutočnený leteckým dopravcom mimo spoločenstva.

Čo sa týka povinnosti uhradiť náhradu, tá podľa Nariadenia zaťažuje len prevádzkujúceho leteckého dopravcu letu, ktorý spôsobil meškanie. Na to, aby bola spoločnosť považovaná za prevádzkujúceho leteckého dopravcu musí byť preukázané, že daný dopravca uskutočnil dotknutý let. Keď vezmeme do úvahy, že Nariadenie chápe let, aj keď je tvorený viacerými prípojmi, ako jeden celok a zmluva o doprave, teda o uskutočnení letu bola uzatvorená s Českými aerolíniami, tak sa České aerolínie stávajú leteckým dopravcom.

Kto bude nahrádzať?

Týmto myšlienkovým pochopil dospel Súdny dvor k tomu, že České aerolínie sú v zásade povinné zaplatiť náhradu podľa Nariadenia z dôvodu veľkého meškania letu smerujúceho do Bankogu, aj keď toto meškanie nevzniklo počas tej časti letu, ktorú fakticky vykonával tento dopravca.

Súd pripomenul Českým aerolíniám, že náhradu, ktorú budú musieť uhradiť nespokojným cestujúcim si České aerolínie môžu vymáhať od iného leteckého dopravcu, ktorého vinou skutočne došlo k meškaniu.

Aj týmto rozhodnutím Súdny dvor umožnil spotrebiteľom ľahšiu orientáciu vo veci získania náhrady za meškanie letu a leteckým dopravcom šancu na zaistenie si zodpovedných leteckých partnerov.

Zdroj: Curia

  • Poznámky pod čiarou