Najvyšší súd pokračuje v skracovaní dĺžky konaní a investuje do svojej transparentnosti

Najvyšší súd napreduje v efektívnejšej, rýchlejšej a transparentnejšej práci. V rámci národného projektu Zefektívnený Najvyšší súd už uzavrela Kancelária NS SR zmluvu na jeho druhú fázu. Cieľom je zrýchlenie dĺžky súdnych konaní, podpora kapacít v analytickej oblasti či zlepšenie dostupnosti služieb Najvyššieho súdu občanom.

Redakcia 31. 07. 2019 2 min.

Kancelária NS SR získala uzatvorením zmluvy nenávratný finančný príspevok, ktorý použije na zrealizovanie jednotlivých aktivít projektu.

Projekt Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 2 je priamym pokračovaním úvodnej fázy a tvoria ho dve hlavné aktivity. Prvou z nich je Zvýšenie kvality rozhodovacej a zjednocovacej činnosti. Kancelária NS SR tak dobuduje kvalitný tím analytickej jednotky, zmodernizuje tiež svoju knižnicu a povedie odborné diskusné stretnutia, ktoré prispejú k vyššej efektivite.

Zjednocovanie rozhodovacej činnosti pokladám za hlavnú agendu Najvyššieho súdu, nakoľko prispieva k predvídateľnosti súdnych rozhodnutí, k právnej istote, a tým aj k posilňovaniu právneho štátu. V konečnom dôsledku tiež speje k znižovaniu súdivosti. Navyše priamo napomáha k skráteniu dĺžky súdnych konaní, čo je z pohľadu občana nesmierne dôležité, priblížila predsedníčka NS SR Daniela Švecová.

Druhou aktivitou je Zefektívnenie podporných činností Kancelárie NS SR. Jej cieľom je vytvorenie podkladov pre Centrálny systém súdneho riadenia a tiež informačná podpora Kancelárie NS SR. „Považujem za mimoriadne dôležité, že prostredníctvom projektu môžeme vytvoriť nové informačné centrá súdu a zefektívniť ich služby tak, aby mala verejnosť stále lepší a kvalitnejší prístup k informáciám,“ doplnil vedúci Kancelárie NS SR Ivan Solej.

Projekt bude prebiehať počas obdobia 37 mesiacov, pričom celkové oprávnené výdavky na realizáciu jeho aktivít predstavujú sumu 6 438 017,83 EUR. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Zdroj: Najvyšší súd SR