Najvyšší súd SR znížil počet nevybavených vecí

Rok 2017 bol z pohľadu činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky /ďalej len najvyššieho súdu/ mimoriadne úspešný. Stav nevybavených vecí znížil o 33%. 

Najvyšší súd SR znížil počet nevybavených vecí

Kým v roku 2016 zostalo na najvyššom súde 8 764 nevybavených vecí, na konci roku 2017 ich bolo len 5 827. V praxi to znamená, že efektivita činnosti najvyššieho súdu sa zvýšila o 33%. V roku 2017 rozhodli senáty všetkých kolégií najvyššieho súdu 13 367 vecí, z celkového počtu 19 194.

 
Pozitívny výsledok úzko súvisí s plnením priorít predsedníčky najvyššieho súdu JUDr. Daniely Švecovej, ktorá dlhodobo poukazovala na personálnu poddimenzovanosť najvyššieho súdu. Situáciu sa rozhodla sanovať najmä nárastom počtu asistentov. “S potešením môžem konštatovať, že sme sa dnes dostali do stavu, keď na jedného sudcu pripadá jeden asistent. Vo vybavovaní súdnej agendy sú asistenti veľkým prínosom. V neposlednom rade je cesta zvyšovania počtu asistentov oveľa reálnejšia a z pohľadu štátneho rozpočtu aj finančne menej náročná, ako cesta navyšovania počtu sudcov. Som rada, že prax mi dala za pravdu” konštatuje predsedníčka najvyššieho súdu JUDr. Daniela Švecová.
 
V roku 2013 pracovalo na najvyššom súde 32 asistentov. Od vymenovania JUDr. Daniely Švecovej do funkcie predsedníčky najvyššieho súdu, v októbri 2014, sa ich počet zvýšil o 55. Dnes ich na najvyššom súde pracuje 87.
 
Na rok 2018 je jednou z priorít predsedníčky najvyššieho súdu JUDr. Daniely Švecovej zníženie stavu vecí strarších ako jeden rok, a to v každej agende vo všetkých štyroch kolégiách najvyššieho súdu, ako aj skrátenie doby konania. “Predpokladám, že odborný potenciál asistentov sa v roku 2018 prejaví na zvýšení kvality činnosti senátov a na skrátení doby konania” doplnila predsedníčka najvyššieho súdu JUDr. Daniela Švecová.

Zdroj: NS SR