# Najvyšší súd SR

Tentokrát Vám Právne noviny prinášajú krátky prehľad o zaujímavých novinkách týkajúcich sa Najvyššieho súdu SR.

03. 01. 2019 6 min. Bc. Magdaléna Karvaiová

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky realizuje v spolupráci s Európskou komisiou pre efektívnu spravodlivosť (CEPEJ) pri Rade Európy  projekt, ktorého cieľom  je podporiť úsilie na zlepšenie efektívnosti a kvality slovenského súdneho systému.

22. 08. 2018 2 min. Redakcia

Minister spravodlivosti SR  pokračuje v intenzívnych rokovaniach o budúcej podobe mimoriadne dôležitého zákona k voľbe ústavných sudcov.

16. 08. 2018 2 min. Redakcia

Členovia Súdnej rady SR sa tento týždeň zišli na svojom piatom tohtoročnom zasadnutí. Jedným z bodov programu bola aj voľba podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

30. 05. 2018 1 min. Redakcia

Etiku sudcov k nám prišiel prednášať americký profesor.

22. 05. 2018 1 min. Redakcia

Bratislava, 15. mája 2018 – Súdy musia pracovať rýchlejšie, efektívne a transparentne - tak, aby to v prvom rade pocítil občan. Na spoločnom rokovaní sa dnes na tom zhodli predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová a minister spravodlivosti SR.

16. 05. 2018 2 min. Redakcia

Nešťastná udalosť vyvolala potrebu voľby nového člena Súdnej rady Slovenskej republiky.

24. 04. 2018 1 min. Redakcia

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová ocenila reformné opatrenia, ktoré od nástupu do funkcie postupne zaviedla predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová.

09. 02. 2018 2 min. Redakcia

Rok 2017 bol z pohľadu činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky /ďalej len najvyššieho súdu/ mimoriadne úspešný. Stav nevybavených vecí znížil o 33%. 

09. 02. 2018 2 min. Redakcia

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyhlasuje pri príležitosti Európskeho dňa spravodlivosti na Najvyššom súde Slovenskej republiky súťaž o najlepšiu esej na tému „Európsky spotrebiteľ a jeho ochrana vo svetle judikatúry Súdneho dvora EÚ“.

09. 10. 2017 2 min. Redakcia