# Najvyšší súd SR

Pre zabezpečenie správneho fungovania krajiny je potrebné nastaviť dômyselný a efektívny systém kontroly na celoštátnej úrovni. Špičkou kontrolnej činnosti na Slovensku je Najvyšší kontrolný úrad (ďalej len NKÚ), ktorý je nezávislým štátnym orgánom, kontrolujúcim hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu, územnej samosprávy a s finančnými prostriedkami Európskej únie.

25. 09. 2017 3 min. Martin Toček

Prinášame rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zaujímavé z hľadiska procesných úkonov pri získavaní dôkazov z odňatého, resp. vydaného mobilného telefónu ako veci dôležitej pre trestné konanie.

05. 09. 2017 3 min. JUDr. Mária Dvončová

Právny názor Najvyššieho súdu SR pri spôsobe doručovania sa v tomto prípade výrazne líši od právneho názoru Ústavného súdu SR. Prečítajte si najnovší judikát ústavného súdu.

31. 08. 2017 3 min. Redakcia

Posledné dni by sme mohli prirovnať k precvičovaniu práva EÚ a jeho prostriedkov, ktorými sa vymáha dodržiavanie Zmluvy o fungovaní Európskej únie a sekundárneho práva. Všetko nasvedčuje tomu, že Európska Komisia použije veľmi nepopulárny a ojedinelý prostriedok vymoženia práva EÚ a to žalobu Infringementu.

02. 08. 2017 4 min. Redakcia

Zloženie a organizácia disiplinárnych senátov sa od júla spravuje novým režimom.

19. 07. 2017 3 min. Redakcia

V trestnom konaní je možné, aby bol v rozhodnutí o vine a treste uložený odsúdenému aj náhradný trest. Jeho účel spočíva v tom, že pokiaľ odsúdený nevykoná uložený trest, nastúpi výkon náhradného trestu. Najvyšší súd SR rozhodoval vo veci, kedy odsúdená nevykonala uložený peňažný trest, za čo jej bol uložený výkon náhradného trestu odňatia slobody v trvaní 6 mesiacov. 

05. 06. 2017 4 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť obvineného proti uzneseniu o zamietnutí prepustenia z väzby. O dôvodoch jeho rozhodnutia sa môžete dočítať nižšie. 

08. 05. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal stanoviko k nariadeniu a vykonaniu domovej prehliadky v štádiu pred vydaním uznesenia o začatí trestného stíhania.

02. 03. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Najvyšší súd SR rozhodoval o odvolaní v rámci správneho súdnictva, kedy súd nerešpektoval podanie žalobkyne.

12. 03. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Aktuálna novinka, zbierka stanovísk a súdnych rozhodnutí Najvyšieho súdu SR z júla 2015, vyšla minulý týždeň. Tentokrát sme si vybrali pre analýzu rozhodnutie, ktoré sa týka čiastočne dôvodného dovolania.

23. 10. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská