Najvyšší súd vyhlásil Súťaž o najlepšiu esej

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyhlasuje pri príležitosti Európskeho dňa spravodlivosti na Najvyššom súde Slovenskej republiky súťaž o najlepšiu esej na tému „Európsky spotrebiteľ a jeho ochrana vo svetle judikatúry Súdneho dvora EÚ“.

Redakcia 09. 10. 2017 2 min.

Autor eseje, ktorý sa umiestni na prvom mieste, získa príležitosť absolvovať neplatenú odbornú stáž na Odbore dokumentácie, analytiky a komparatistiky Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v letnom semestri akademického roka 2017/2018.
Eseje autorov, ktoré sa umiestnia v súťaži na prvých troch miestach, bude možné uverejniť v informačnom občasníku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky DE IURE.

Do súťaže sa môžu zapojiť študenti:

  • Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
  • Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
  • Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy,

(t. j. fakulty, s ktorými má (resp. bude mať v priebehu októbra 2017) Najvyšší súd Slovenskej republiky uzatvorené memorandum/dohodu o vzájomnej spolupráci).

Študenti musia byť v akademickom roku 2017/2018 zapísaní na druhom stupni vysokoškolského štúdia (denná alebo externá forma štúdia).

Formálne kritéria eseje:

Esej možno prihlásiť do súťaže elektronicky (vo formáte .doc) jej zaslaním najneskôr do 18. októbra 2017 na adresu: jTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Do predmetu uveďte heslo: „Súťaž“. Požadovaný typ písma je Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1.5, okraje 2.5 cm. Maximálny rozsah eseje je 4 normostrany.


Súťažiaci musí v elektronickej podobe zaslať spolu s esejou aj písomný súhlas pre Kanceláriu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na spracúvanie a zverejnenie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení zákona č. 84/2014 Z. z. pre účely súťaže a uverejnenie výherných esejí v informačnom občasníku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky DE IURE.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 25. októbra 2017 na podujatí Európsky deň spravodlivosti.

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie esejam, ak žiadna z nich nebude po posúdení hodnotiacou komisiou spĺňať požadovanú kvalitu.

Zdroj: NS SR