Naozaj odzvonilo nákupom cez sviatky a dni pracovného pokoja?

Obchody na Slovensku ostanú zatvorené počas viacerých štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorý významne novelizuje Zákonník práce.

Kristína  Jurišová 28. 03. 2017 2 min.

Súčasná právna úprava

Celkovo mali doteraz zamestnanci v maloobchode v ramci sviatkov voľno 3,5 dňa a to na Veľkonočnú nedeľu, ktorá nie je štátnym sviatkom, 1. sviatok vianočný, Nový rok a Štedrý deň od poludnia.

To sa však predstaviteľom vládnej koalície zdalo na základe uvedných argumentov nedostačujúce: „... mnohí zamestnanci vykonávajúci prácu v predajniach sa počas sviatkov nemôžu riadne venovať svojim rodinám, pretože v čase, keď sú ich deti a ostatní rodinní príslušníci doma, títo zamestnanci pracujú. Ochranu manželstva, rodičovstva, rodiny a osobitne detí a mladistvých garantuje Ústava SR.“ (Dôvodová správa)

Schválené zmeny

Voľno počas sviatkov a dní pracovného pokoja sa po novele § 94 ods. 5 Zákonníka práce, ktorá nadobúda účinnosť 1. mája 2017 výrazne rozšíri a bude aj v následujúcich šestnástich dňoch:

Deň Štátne sviatky a dni pracovného pokoja
1. január Deň vzniku Slovenskej republiky
6. január Zjavenie pána (Traja králi)
- Veľký piatok
- Veľkonočná nedeľa
- Veľkonočný pondelok
1. máj Sviatok práce
8. máj Deň víťazstva nad fašizmom
5. júl Sviatok sväatého Cyrila a Metoda
29. august Výročie SNP
1. september Deň Ústavy Slovenskej republiky
15. september Deň boja za slobodu a demokraciu
1. november Sviatok všetkých svätých
17. november Deň boja za slobodu a demokraciu
24. decembre (po 12 hod.) Štedrý deň
25. december Prvý sviatok vianočný
26. december Druhý sviatok vianočný

Kto dostal výnimku?

Výnimku budú mať len zákonom vymedzené prevádzky podľa prílohy č. 1a Zákoníka práce, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potrieb obyvateľstva repsektíve majú osobitý charakter ako napríklad čerpacie stanice, nemocnice, letiská, lekárne, predajcovia suvenírov či cestovných lístkov.

Počas uvedených štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja budú môcť predávať tzv. drobní predajcovia, ktorí sú zároveň majiteľmi obchodov a sami v nich predávajú. Nová legislatíva sa netýka ani tých prevádzok, v ktorých napríklad prebieha nepretržitá výroba, ale ani poskytovateľov služieb (reštaurácie, kaviarne, kiná a pod.).

Výnimka pre kvetinárov

Pozmeňujúcim návrhom Mariána Kéryho (Smer-SD) parlament schválil výnimku počas 8. mája a 1. septembra, ktorá bude platiť na predaj kvetov a 1. novembra má tiež platiť výnimka na predaj kvetov a predmetov určených na výzdobu hrobového miesta.

Veľkonočný pondelok nič nekúpite

Pôvodný návrh zákona počas Veľkonočného pondelka počítal so zatvorením obchodov len do 14. hodiny. Poslanci NR SR schválil pozmeňujúci návrh Ľuboša Blahu (Smer-SD) a obchody budú počas Veľkonočného pondelka zatvorené celý deň.