Narodenie dieťaťa

Narodenie dieťaťa znamená v rodine určite veľké šťastie. Avšak netreba zabúdať, že s touto udalosťou je spojených aj niekoľko úradných povinností, ktoré musí budúci rodič vykonať, a to jednak pred, ako aj po narodení dieťaťa. 

Slovensko.Digital 25. 03. 2020 3 min.

Ako prvý krok, ktoré je nutné urobiť, keď sa matka dozvie, že je tehotná, je potrebné túto skutočnosť oznámiť zamestnávateľovi. Ďalším dôležitým krokom je výber pediatra. Tento krok je nutné vyriešiť ešte pred príchodom do pôrodnice. 

V prípade, že ste sa ocitli v situácií, kedy ste slobodná matka, otcovstvo dieťaťa musíte nahlásiť na matričnom úrade osobne. Tento úkon je potrebné vykonať v mieste trvalého bydliska. Tento úkon je možné vybaviť aj po narodení dieťaťa, avšak určite je praktickejšie vykonať takéto oznámenie vopred. Budete na to potrebovať platný občiansky preukaz a po narodení dieťaťa už aj rodný list. 

Ak ste sa ocitli v situácií, že ste slobodná matka, nesmiete zabúdať, že voľba priezviska dieťaťa je na dohode rodičov. Viac sa dočítate v zákone o mene a priezvisku. Prirodzene, môže nastať aj situácia, že matka neuvedie pri narodení dieťaťa, kto je jeho otcom. V takomto prípade je možná aj dodatočná zmena, ktorú je nutné vykonať na matrike, kde obaja rodičia vyjadria s takouto úpravou súhlas. 

Ďalším dôležitým krokom je vybavenie materského. Materské sa neprideľuje automaticky a preto je potrebné, aby ste o neho požiadali. Väčšinou je vyplácaný od začiatku šiesteho týždňa od daného termínu pôrodu po dobu 34 týždňov.

Nárok na materské má : 

  • zamestnanec
  • samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá je poistená
  • dobrovoľne nemocensky poistená osoba

Žiadosť o materské vystavuje lekár. 

Po narodení dieťaťa je ďalej nutné vybaviť na matrike rodný list dieťaťa. K tomu je potrebné hlásenie o narodení dieťaťa, ktoré však posiela na matriku zdravotnícke zariadenie a vyhlásenie o narodení dieťaťa, ktoré obdržíte v pôrodnici. Tu vzniká taktiež niekoľko rozličných situácií:

  1. ak sú rodičia manželmi - otec vyzdvihne rodný list, predloží sobášny list a oba občianske preukazy
  2. slobodná matka - matka vyzdvihne rodný list, pričom sa následne obaja rodičia musia dostaviť osobne na matriku, samozrejme s občianskymi preukazmi
  3. rozvedená matka - v tomto prípade, ak sa dieťa narodilo do 300 dní od rozvodu, za otca dieťaťa je považovaný bývalý manžel; matka na matričnom úrade predloží rozsudok o rozvode, sobášny list a občiansky preukaz
  4. vdova - tu taktiež platí, že ak sa dieťa narodilo do 300 dní od úmrtia manžela, tak matka na matrike predloží úmrtný list a občiansky preukaz

Ďalej je potrebné prihlásiť Vaše dieťa do zdravotnej poisťovne. Návody pre jednotlivé zdravotné poisťovne nájdete tu: 

Zvyčajne ďalším krokom je prihlásenie dieťaťa k detskému lekárovi. Tento úkon je nutné vykonať prvý pracovný deň po prepustení z nemocnice spolu s prepúšťacou správou a kópiou rodného listu. 

V súvilosti s narodením dieťaťa je potrebné, aby malo oznámený aj svoj trvalý pobyt. V prípade, že je to na území Slovenskej republiky, nemusíte v tejto súvislosti robiť žiadny úkon, keďže automaticky sa jeho trvalým pobytom stáva miesto trvalého pobytu matky. Ak sa ale dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky, budete musieť vykonať samotné oznámenie o trvalom pobyte dieťaťa, k čomu budete potrebovať aj rodný list.

V neposlednom rade je tu aj žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa, o ktorý je možné požiadať aj elektronicky. Na tento úkon sú potrebné nasledovné dokumenty:

Sociálna poisťovňa ponúka na svojej stránke príručku s potrebnými informáciami o príspevku pri narodení dieťaťa.

Tu môžete nájsť aj ďalšie príspevky, na ktoré máte nárok pri narodení dieťaťa.  

Viac informácií o postupoch a povinnostiach pri narodení dieťaťa, ako aj o vybavovaní všetkých potrebných záležitostí nájdete taktiež na stránke Návody.Digital.

Autor: Slovensko.Digital, Eva Ruttkayová