Navrhnite osobnosť na Cenu za významný prínos v oblasti ľudských práv

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo výzvu na predkladanie kandidátov s významným prínosom v oblasti ľudských práv.

Redakcia 08. 10. 2018 2 min.

​V zmysle čl. 4 ods. 3 Štatútu Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „cena ministra“) sa týmto zverejňuje výzva na predkladanie návrhov na laureátov ceny ministra za významný prínos v oblasti ľudských práv, a to tak expertov a občianskych aktivistov pôsobiacich v oblasti presadzovania ľudských práv, ako aj bežných ľudí, ktorí sa stali obeťou porušovania ľudských práv a svojim príbehom prispeli k zvýšeniu povedomia o význame ľudských práv v Slovenskej republike.

​V zmysle čl. 4 ods. 1 Štatútu ceny ministra môže návrh na udelenie ceny ministra predložiť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba.  

Návrh musí obsahovať:

  1. identifikačné údaje o navrhovanej osobe (u fyzickej osoby meno, priezvisko, titul,  dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, u právnickej osoby názov, sídlo a IČO), 
  2. identifikačné údaje o navrhovateľovi (u fyzickej osoby meno, priezvisko titul, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, u právnickej osoby názov, sídlo a IČO, označenie štatutárneho orgánu, kontaktné údaje),
  3. odôvodnenie návrhu na udelenie Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky,
  4. podpis navrhovateľa,
  5. výslovný súhlas navrhovanej osoby s nomináciou od navrhovanej osoby,
  6. súhlas so spracovaním osobných údajov od navrhovanej osoby - FO, 
  7. súhlas so spracovaním osobných údajov navrhovateľa - FO.

Návrhy sa predkladajú do 26. novembra 2018 (vrátane) odboru ľudských práv, Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky elektronicky na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., poštou alebo prostredníctvom podateľne Ministerstva spravodlivosti SR v zalepenej obálke označenej slovami „Neotvárať, návrh na cenu ministra spravodlivosti“.

Bližšie informácie sú uvedené v Štatúte Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky.

 

Adresa doručenia:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

odbor ľudských práv 

Župné námestie 13

813 11  Bratislava

Zdroj: MS SR