Nemecko-česko-slovenské advokátske fórum 2019

Bambergská advokátska komora v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou, Českou advokátskou komorou a Saskou advokátskou komorou organizujú pre advokátov a advokátskych koncipientov Nemecko-česko-slovenské advokátske fórum dňa 8. a 9. novembra 2019.

Redakcia 06. 09. 2019 2 min.

O podujatí

Nemecko-česko-slovenské advokátske fórum každoročne vytvára platformu na výmenu vzájomných poznatkov a praktických skúseností z jednotlivých právnych odvetví s dôrazom na rozmer cezhraničnej spolupráce s kolegami zo Slovenska, Česka a Nemecka. Program zahŕňa spoločnú večeru  a o celodennú odbornú konferenciu organizovanú na rotačnom princípe jednou z partnerských inštitúcií. Podujatie poskytuje jedinečný priestor na budovanie siete kontaktov nemecky hovoriacich advokátov. Slovenská advokátska komora je partnerom Nemecko-česko-slovenského advokátskeho fóra od roku 2011 a organizátorom podujatia bola v roku 2013 a 2017. Hlavným jazykom konferencie je nemčina, na odbornej časti konferencie je zabezpečené aj kvalitné simultánne tlmočenie do českého jazyka.

Obsah podujatia

Téma: „Povinnosť mlčanlivosti advokátov“

Miesto konania: Hotel Rheingold, Bayreuth, Nemecko

Prednášajúci:

Rainer Riegler: Zásada mlčanlivosti a elektronická komunikácia

RA Dr. Heinz Kracht: Trestno-právne aspekty prelomenia zásady mlčanlivosti

Dr. Christian Klostermann: Povinnosť mlčanlivosti a outsourcing IT služieb

Franz-Josef Schillo: Informačná povinnosť advokáta vyplývajúca z daňovej legislatívy

Mgr. Michal Vávra: Mlčanlivosť advokáta podľa českého práva a prípady prelomenia mlčanlivosti

JUDr. Juraj Veverka: Mlčanlivosť advokáta z pohľadu advokátskej a komorovej praxe na Slovensku

Prihlasovanie

Formulár prihlášky s podrobným programom nájdete v slovenskom a v nemeckom jazyku na webovej stránke komory www.sak.sk v časti „Správy“ a v časti „Zahraničná činnosť – Aktuálne“. Záväznú prihlášku je potrebné poslať do 25. októbra 2019 priamo organizátorovi.

Registračný poplatok

130 EUR (zahŕňa ubytovanie v jednoposteľovej izbe s raňajkami na jednu noc s príchodom 8. novembra 2019, konferenčné materiály, účasť na spoločenskom večere 8. novembra 2019 a účasť na pracovnej časti konferencie dňa 9. novembra 2019. Rozdiel v cene ubytovania v dvojposteľovej izbe, poplatky za parkovanie, predĺženie pobytu, príp. iné náklady si účastníci hradia sami.)

Zdroj: Slovenská advokátska komora