Nočná práca na Slovensku oproti členským štátom EÚ boduje. Prečo je to tak?

Podľa Eurostatu patrí Slovenská republika spolu s Írskom k štátom, ktoré vedú rebríček vo výške počtu zamestnancov pracujúcich v noci. Skoro až každý piaty zamestnanec na Slovensku pracuje v noci, čo je oproti ostatným štátom Európskej únie vysoko nad priemerom. Prečo majú vyšší podiel na práci v noci práve ženy a ako upravuje nočnú prácu slovenský Zákonník práce?

Redakcia 09. 04. 2014 3 min.
Nočná práca Nočná práca Light illuminating a wood wall from 4freephotos.com

Slovensko vedie rebríček štátov únie v počte ľudí pracujúcich v noci

Na Slovensku pracuje v noci približne každý piaty zamestnanec, čo s podielom 22,6 percenta na celkovom počte pracujúcich predstavuje skutočnosť, že naši zamestnanci sú vysoko nad európskym priemerom, ktorý dosahuje 14,6 percenta. Z 28 štátov EÚ patrí Slovensku prvé miesto, pričom tesne za nami sa nachádza Írsko s 20,6 percentami. Napríklad v susednom Česku pracuje v noci každý šiesty zamestnaný človek, čo tvorí podiel 16,2 percenta vďaka čomu patrí našim susedom deviate miesto v rebríčku.

V noci na Slovensku pracuje takmer 18% žien!

Slovensko boduje v spomínanom rebríčku aj v údajoch o nočnej práci žien. V tomto prípade sa na nás doťahujú aj susedné Češky, ktoré obsadili bronzovú priečku, teda tretie miesto s 13,3 percentami. Pred nich sa dostali len Slovenky s podielom 17,8 a Írky s podielom 15,2 percenta. Podľa analytikov je tomu tak najmä vysokým zastúpením žien pracujúcich v nočných hodinách v spracovateľskom priemysle, v reštauračných a ubytovacích zariadeniach a taktiež najmä v zdravotníctve a sociálnych službách. Naopak podiel v prípade mužov dosahuje u nás 22,5 percenta čo patrí k európskym štandardom. Európsky priemer v práci žien v noci predstavuje desať percent. Z údajov vyplýva, že (okrem Luxemburska) sa večer pracuje skôr v štátoch severnej a západnej Európy, ako v južnejšie položených krajinách.

Nočná práca v úprave Zákonníka práce

Nočná práca a zamestnanec pracujúci v noci

Zákonník práce nočnú prácu definuje ako prácu, ktorá je vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Samotný text zákona používa dva príznačné pojmy a to nočná práca a zamestnanec pracujúci v noci. Konkrétna skutočnosť, že zamestnanec časť svojho pracovného času odpracuje medzi 22. hodinou a 6. hodinou neznamená, že ide o zamestnanca pracujúceho v noci v zmysle ustanovení pracovnoprávneho kódexu. O zamestnancovi pracujúcom v noci hovoríme iba v prípade, ak:

  • zamestnanec pravidelne vykonáva prácu medzi 22. hodinou a 6. hodinou v rozsahu najmenej troch po sebe nasledujúcich hodín alebo
  • v priebehu jedného roka pravdepodobne odpracuje medzi 22. hodinou 6. hodinou najmenej 500 hodín.

Aké je mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu?

Za nočnú prácu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej mzdy za každú hodinu práce, ale napríklad podľa Zákonníka práce s vedúcim zamestnancom je možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu a mzdové zvýhodnenie v takom prípade vedúcemu zamestnancovi už nepatrí. Takisto mzdové zvýhodnenie za prácu v noci nepatrí zamestnancovi, ktorý pracuje doma.

Ak zamestnanec vykonáva prácu v noci a ešte k tomu počas sviatku, tak za hodiny odpracované medzi 22. a 6. hodinou mu patrí aj mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a zároveň aj mzdové zvýhodnenie za prácu v sviatok. Poznamenávame, že zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu vzájomne dohodnúť na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, avšak v takomto prípade zamestnancovi patrí popri mzde iba mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a nepatrí mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a samozrejme za čerpanie náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy.