Noční vlci - čo hovorí polícia ?

Noční vlci s armádnymi strojmi vzbudili pri Trnave pozornosť verejnosti.

Redakcia 22. 07. 2018 1 min.

Informáciami o vojenskej technike v objekte v Dolnej Krupej polícia disponovala. Ide o pojazdné vozidlá, ktoré samozrejme nie sú streľbyschopné. Ako sme už viackrát zdôraznili, celú situáciu v súvislosti s týmto objektom monitorujeme a v prípade akéhokoľvek podozrenia na protiprávnu činnosť okamžite zasiahneme. V záujme polície a ďalších bezpečnostných zložiek je samozrejme bezpečnosť občanov, preto neustále venujeme pozornosť aj tomuto klubu, vrátane spomínaného objektu, no doposiaľ sme nezaznamenali žiadne protiprávne konanie, žiaden priestupok, ani trestný čin.

Čo sa týka techniky v objekte, ide historické exponáty, expozícia v tomto objekte je plánovaná už na jeseň tohto roka a má byť sprístupnená verejnosti. Časť techniky je tiež majetkom občianskeho združenia, ktoré je členom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a podľa zákona o ochrane pred požiarmi plní úlohy obecnej hasičskej jednotky. Pre úplnosť, združenie sa vo svojej činnosti, okrem iného, venuje aj prestavbe starej vojenskej techniky na funkčné hasičské vybavenie súvisiace napríklad s transportom záchranných zložiek pri mimoriadnych udalostiach.

Objavili sa tiež špekulácie, že sa má v objekte nachádzať strelnica.  Polícia však previerkou v objekte zistila, že sa tam žiadna strelnica nenachádza.

 

Zdroj: PPZ SR