Nominácie na ocenenie za celoživotný prínos advokácii

Nenechajte si ujsť príležitosť a nominujte osobu, ktorá by mohla byť nositeľom ocenenia za celoživotný prínos pre advokáciu.

Nominácie na ocenenie za celoživotný prínos advokácii

Galavečer  Slovenskej advokátskej komory (ďalej aj „SAK“), ktorý sa uskutoční aj v roku 2018 (27. apríla 2018) sa stal počas doterajšej sedemročnej existencie obľúbenou spoločenskou udalosťou medzi advokátmi. Zároveň si zachováva tradíciu udeľovania ocenenia za celoživotný prínos advokácii.

Aj v tomto roku SAK vyzýva, aby ste Vaše nominácie na ocenených advokátov poslali do 31. decembra 2017 e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Pripomíname, že podľa štatútu, ktorý predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory schválilo s účinnosťou od 1. januára 2016, sa ocenenie každoročne udeľuje najviac piatim osobám, z ktorých je možné jednu cenu udeliť in memoriam.

Kandidátov na ocenenie môže navrhnúť každý advokát alebo advokátsky koncipient zapísaný v zozname vedenom komorou.

Prihlasovanie účastníkov spustí kancelária komory začiatkom budúceho kalendárneho roka. O všetkých dôležitých podrobnostiach bude Slovenská advokátska komora ďalej informovať v komunikačných prostriedkoch komory.

Nominácie sa uzatvárajú koncom kalendárneho roka, predsedníctvo komory vyberá ocenených do konca januára nasledujúceho roka.

Cena za celoživotný prínos advokácii sa udeľuje

a)      advokátovi zapísanému v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory za dlhoročné  pôsobenie v advokácii, pozdvihnutie odbornej úrovne, zlepšenie podmienok výkonu profesie, právnej úpravy a obetavé nasadenie v samospráve po dlhší čas, za prednáškovú činnosť, publikačnú činnosť v oblasti advokátskeho povolania, za etický výkon profesie a za obhajobu etických princípov advokácie,

(b)     výnimočne inej osobe ako advokátovi, ktorá sa osobitne a svojou dlhodobou činnosťou alebo mimoriadnym počinom zaslúžila o rozvoj advokácie na Slovensku, alebo mimoriadne prispela k pozdvihnutiu advokátskeho stavu,

(c)     zahraničnému advokátovi za dlhoročnú spoluprácu so Slovenskou advokátskou komorou, presadzovanie záujmov Slovenskej advokátskej komory v zahraničí a pri medzinárodnej spolupráci advokátov a advokátskych komôr, za mimoriadne zásluhy pri zlepšovaní podmienok výkonu profesie advokátov na medzinárodnej úrovni,

(d)     in memoriam bývalému advokátovi alebo inej osobe, ak spĺňa tieto kritériá.

 

Zdroj: SAK