Nové mzdové zvýhodnenia platia od mája

Novela zákonníka práce zavádza od 1. mája 2018 mzdové zvýhodnenia pre zamestnancov za prácu počas víkendu a zvyšuje sumy mzdového zvýhodnenia za prácu počas sviatkov a za nočnú prácu. Po novom si zamestnanci prilepšia najmenej o 25 % z minimálnej mzdy za hodinu, a to za prácu v sobotu. Najvyššie zvýhodnenie bude mať práca počas sviatkov. To sa zvyšuje najmenej na 100 % priemerného zárobku zamestnanca. Od mája budúceho roka dosiahne 100-percentné mzdové zvýhodnenie z minimálnej mzdy za hodinu aj práca v nedeľu. Novelizácia umožňuje vybraným zamestnávateľom dohodnúť si aj nižšie sumy mzdového zvýhodnenia.

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 17. 04. 2018 5 min.

„Viacerí zamestnávatelia najmä v oblasti služieb už avizovali, že nové a zvýšené mzdové zvýhodnenia budú musieť premietnuť do cien svojich služieb, a to s najväčšou pravdepodobnosťou tak, že za hotelové služby alebo za jedlo v reštaurácii cez víkend zaplatíme viac ako doteraz,“ hovorí Mgr. Martina Poliačiková z advokátskej kancelárie Ružička Csekes.

Zákonník práce doteraz výslovne neupravoval povinnosť zamestnávateľa poskytovať zamestnancom mzdové zvýhodnenie, resp. príplatky za prácu v sobotu a/alebo v nedeľu. Takéto mzdové zvýhodnenie je aj v súčasnosti možné dohodnúť si v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve.

 

Novela Zákonníka práce schválená slovenským parlamentom dňa 14.02.2018 (zákon č. 63/2018 Z. z.) s účinnosťou od 1. mája 2018 okrem iného ustanovila povinnosť zamestnávateľa poskytovať zamestnancom mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu. Zvyšuje aj sumy mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok a za nočnú prácu.

 

Schválený návrh zmenil z pôvodne navrhovaného mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu najmenej 100% minimálnej mzdy za hodinu na postupné zavedenie týchto zvýhodnení v dvoch fázach od 1.5.2018 a od 1.5.2019 a to nasledovne:

  1. najmenej v sume 25% minimálnej mzdy za hodinu (od 1.5.2018 do 30.4.2019) a najmenej v sume 50% minimálnej mzdy za hodinu (od 1.5.2019) za prácu v sobotu a
  2. najmenej v sume 50% minimálnej mzdy za hodinu (od 1.5.2018 do 30.4.2019) a najmenej v sume 100% minimálnej mzdy za hodinu (od 1.5.2019) za prácu v nedeľu.

 

V prípade nočnej práce (medzi 22. hodinou a 6. hodinou) doterajšie mzdové zvýhodnenie najmenej 20% minimálnej mzdy sa zvyšuje na najmenej 30% minimálnej mzdy (od 1.5.2018 do 30.4.2019) a na najmenej 40% minimálnej mzdy (od 01.05.2019) a osobitne pre rizikové práce na najmenej 35% minimálnej mzdy (od 1.5.2018 do 30.4.2019) a najmenej 50% minimálnej mzdy (od 01.05.2019).

 

Taktiež sa upravila možnosť dohodnúť si nižšie sumy tohto mzdového zvýhodnenia, a to v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (avšak iba ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a zamestnáva menej ako 20 zamestnancov), a to nasledovne:

  1. najmenej v sume 20% minimálnej mzdy za hodinu (od 1.5.2018 do 30.4.2019) a najmenej v sume 45% minimálnej mzdy za hodinu (od 1.5.2019) za prácu v sobotu a
  2. najmenej v sume 40% minimálnej mzdy za hodinu (od 1.5.2018 do 30.4.2019) a najmenej v sume 90% minimálnej mzdy za hodinu (od 1.5.2019) za prácu v nedeľu
  3. najmenej 25% minimálnej mzdy za hodinu (od 1.5.2018 do 30.4.2019) a najmenej v sume 35% minimálnej mzdy za hodinu (od 1.5.2019) za nočnú prácu (s výnimkou rizikovej práce).

 

Táto možnosť dohody nižších súm zvýhodnenia sa bude môcť uplatniť iba v prípade zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu a v nedeľu, alebo aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca (nesmie však ísť o rizikovú prácu). Novela zákona nedefinuje ani jeho odôvodnenie bližšie neurčuje povahu práce, alebo o aké podmienky prevádzky má ísť.

„Sme toho názoru, že posúdenie povahy práce a podmienky prevádzky závisia na samotnom zamestnávateľovi, okolnosti jeho predmetu činnosti, povahy práce, podmienok prevádzky a odôvodnenosti jeho požiadavky, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu a v nedeľu alebo prevažne v noci,“ dopĺňa Martina Poliačiková.

 

V prípade práce vo sviatok doterajšie mzdové zvýhodnenie za prácu najmenej 50% priemerného zárobku sa zvyšuje na najmenej 100% priemerného zárobku zamestnanca.

 

V zmysle tejto novely bude možné s vedúcim zamestnancom v pracovnej zmluve dohodnúť si mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu alebo v nedeľu. Obdobne to je už dnes aj v prípade práce vo sviatok a nočnej práce. S inými zamestnancami takáto dohoda nie je možná.

Tabuľka zmien po 1.5.2018


Práca

 


Aktuálny stav

Pôvodný návrh novely

Schválená novela

od 01.05.2018 do 30.04.2019

Schválená novela

od 01.05.2019

Možnosť dohody v kolektívnej alebo v pracovnej zmluve (iba vo výnimočných zákonom daných prípadoch)

od 01.05.2018 do 30.04.2019

Možnosť dohody v kolektívnej alebo v pracovnej zmluve (iba vo výnimočných zákonom daných prípadoch)

od 01.05.2019


Sobota

Nie je zákonný nárok

Najmenej 100% minimálnej mzdy

Najmenej 25% minimálnej mzdy


Najmenej 50% minimálnej mzdy

Najmenej 20% minimálnej mzdy

Najmenej 45% minimálnej mzdy

Nedeľa

Nie je zákonný nárok

Najmenej 100% minimálnej mzdy


Najmenej 50% minimálnej mzdy


Najmenej 100% minimálnej mzdy

Najmenej 40% minimálnej mzdy

Najmenej 90% minimálnej mzdy

Nočná práca

Najmenej 20% minimálnej mzdy

Najmenej 50% minimálnej mzdy

Najmenej 30% minimálnej mzdy

Najmenej 40% minimálnej mzdy


Najmenej 25% minimálnej mzdy

Najmenej 35% minimálnej mzdy

Nočná práca riziková

Najmenej 20% + 20% minimálnej mzdy

Najmenej 50% minimálnej mzdy

Najmenej 35% minimálnej mzdy


Najmenej 50% minimálnej mzdy

Nie je možné

Nie je možné

Sviatok

Najmenej 50% priemerného zárobku


Najmenej 100% priemerného zárobku

Najmenej 100% priemerného zárobku

Najmenej 100% priemerného zárobku

Nie je možné

Nie je možné

 

hh

Mgr. Martina Poliačiková
Advokát
Ružička Csekes s. r. o.

E: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.