Nové Nariadenie EÚ o voľnom pohybe dát

Rada EÚ schválila reformu, ktorou sa odstránia prekážky voľného pohybu iných ako osobných údajov v rámci EÚ. Cieľom nových pravidiel je posilniť dátové hospodárstvo a rozvoj nových technológií, akými sú cezhraničné autonómne systémy a umelá inteligencia.

Redakcia 19. 11. 2018 2 min.

Európsky parlament má dobrú správu pre podnikateľov, ktorí musia v súčasnosti zhromažďovať dáta zvlášť v každej krajine EÚ. Európsky parlament totiž dňa 9.11.2018 prijal nové Nariadenie o voľnom pohybe dát, ktoré nemajú povahu osobných údajov.

"Posilnením sektora údajov sa zlepší konkurencieschopnosť Európy. Voľný tok údajov je kľúčový pre rast a tvorbu pracovných miest a prispeje k flexibilite našich obchodných spoločností. Odteraz si budú môcť vybrať poskytovateľa cloudu, ktorý im najviac vyhovuje. Margarete Schramböcková, rakúska spolková ministerka pre digitalizáciu a hospodárske záležitosti a predsedníčka Rady."

Schválené nariadenie sa do veľkej miery týka slovenských podnikateľov. Tí budú môcť ponúknuť svoje služby spoločnostiam z celej EÚ bez toho aby im vznikla povinnosť vytvárať nové dátové úložiská v daných krajinách.

Reformou sa zakazuje tzv. povinnosť lokalizácie údajov

Obmedzenie umiestnenia údajov bude povolené len z dôvodov vnútornej bezpečnosti. Akékoľvek zostávajúce požiadavky na takúto lokalizáciu dát budú musieť byť oznámené Európskej komisii a zverejnené online, tak aby bola zaistená zhoda a transparentnosť.

Nové nariadenie sa nijako nedotkne všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a nebude tak mať vplyv na súkromie fyzických osôb známym ako GDPR.

V prípade, že osobné a "neosobné údaje" budú spracované spoločne, použije sa GDPR na časť databázy osobných údajov avšak princíp voľného toku neosobných dát sa bude striktne vzťahovať na časť databázy neosobných údajov. Obidve nariadenia by sa preto nemali prekrývať, ale naopak navzájom dopĺňa ť.

V nariadení sa nabáda aj na vypracovanie kódexov správania, ktoré uľahčia používateľom služieb spracúvania údajov zmeniť poskytovateľov alebo prenášať vlastné údaje naspäť do vlastných IT systémov.

Nariadenie bude priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch po uplynutí šiestich mesiacov od uverejnenia.