Nový kandidát na dodatočného sudcu SDEÚ

Ukončí nový návrh Súdnej Rady dlhotrvajúcu odyseu o kandidátovi na slovenského sudcu Všeobecného súdu Európskej únie?

Nový kandidát na dodatočného sudcu SDEÚ

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky predložila dňa 31. januára 2018 vláde slovenskej republiky návrh kandidáta na funkciu sudcu Všeobecného súdu Európskej únie –„Dodatočný sudca“, schválený Uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 6/2018 zo dňa 29. januára 2018. Vzhľadom k tomu, že  Slovenská republika nemá uvedenú pozíciu obsadenú od septembra 2016, predsedníčka súdnej rady požiadala predsedu vlády o zaradenie predmetného materiálu na najbližšie rokovanie vlády Slovenskej republiky. 

V tejto súvislosti pripomíname, že Súdna rada Slovenskej republiky zvolila na svojom prvom zasadnutí v roku 2018 za kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie – „dodatočný sudca“ pána JUDr. Ivana Rumanu, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Kandidát získal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov Súdnej rady Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe.

Zdroj: Súdna Rada SR