Nový spôsob výberu dane z motorových vozidiel z dielne Ministerstva financií

Ministerstvo financií pripravuje v súčasnosti nový spôsob výberu a tiež prerozdeľovania dane z motorových vozidiel. Hlavným cieľom rezortu je zmeniť aktuálne nastavenie dane od roku 2015 tak, aby bolo čo možno najvýhodnejšie pre všetky zúčastnené strany, t.j. pre podnikateľov pôsobiacich v oblasti dopravy, vyššie územné celky a tiež štát. Daň z motorových vozidiel by mala byť podľa nového systému príjmom štátneho rozpočtu.

Redakcia 31. 01. 2014 3 min.
Daň z motorových vozidiel Daň z motorových vozidiel PENonline.sk

Spravodlivejšia a nižšia motorová daň pre firmy od roku 2015

Zrejme najdôležitejšou informáciou je, že navrhovaná právna úprava sa bude týkať len zdaňovania motorových vozidiel využívaných na podnikanie. O rozšírení okruhu daňovníkov ktorí ju budú platiť ministerstvo neuvažuje, práve naopak, navrhuje aby došlo k rozšíreniu zákonných oslobodení od dane, ktoré budú nezávislé od rozhodnutia VÚC (napríklad vozidlá v poľnohospodárskej výrobe, vozidlá záchrannej zdravotnej služby a autobusy verejnej dopravy).

Podľa tlačového odboru ministerstva financií bude pre podnikateľov podstatné najmä to, že „dôjde k zjednoteniu sadzieb dane pre celé územie Slovenska a jednotlivé kraje už nebudú mať svoju vlastnú sadzbu. Výška dane bude kopírovať sadzby toho vyššieho územného celku, ktoré sú už dnes v priemere najnižšie. Ročné sadzby dane z motorových vozidiel budú pre jednotlivé druhy vozidiel jednotné a určovať ich bude svojim nariadením vláda. Samotný spôsob platenia dane by sa nemal meniť, podávanie daňového priznania, splatnosť dane či výpočet a platenie preddavkov na daň by mal pre daňovníkov ostať zachovaný. Taktiež v kombinovanej doprave ministerstvo nad zmenami neuvažuje. Pri príprave zmien rezort úzko spolupracuje so zainteresovanými stranami. Ako uviedol štátny tajomník ministerstva financií, Peter Pellegrini: „Pri príprave zmien intenzívne komunikujeme a rokujeme s predstaviteľmi jednotlivých vyšších územných celkov a autodopravcov, najmä so zástupcami Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD.“

inisterstvo financií tak reaguje na dlhodobú kritiku vyšších územných celkov a dopravcov, ktoré spochybňovali spravodlivosť výberu dane podľa aktuálneho spôsobu.Zároveň očakáva, že nové nastavenie dane by malo priniesť spravodlivejšie prerozdelenie týchto príjmov podľa vopred stanovených kritérií s ohľadom na rozsah cestnej siete v jednotlivých VÚC. Napríklad, Bratislavský kraj má päťkrát menej ciest a osemkrát menej mostov v porovnaní s Banskobystrickým krajom, na dani z motorových vozidiel však vyberá trikrát toľko. Iniciatívu županov, aby bola daň z motorových vozidiel rozdelená podľa vzorca, aký sa používa pri delení dane z príjmu fyzických osôb, rezort podporuje. Po predstavení nového modelu vyjadril generálny tajomník združenia ČESMAD Pavol Reich spokojnosť s avizovanými zmenami: „Vítame dohodu na zmenách v nastavení dane z motorových vozidiel. Pozitívne je, že dôjde k zjednoteniu sadzieb a u mnohých dopravcov tiež môže dôjsť k zníženiu dane, keďže výška dane by mala byť stanovená na úrovni najnižšej sadzby. Tak isto vítame dohodu na tom, že do zákona by mali byť zapracované aj zľavy pre ekologické vozidlá.“