NR SR schválila nové volebné zákony

Národná rada SR schválila 29. mája 2014 nové volebné zákony. Poďme sa na ne pozrieť bližšie.

 

Redakcia 11. 06. 2014 2 min.
volebné zákony volebné zákony 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

O aké zákony ide?

Konkrétne ide o nasledujúce zákony:

  • Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a hnutiach
  • Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku

Nová legislatíva bude upravovať pravidlá pre voľby do NR SR, Európskeho parlamentu, voľbu prezidenta, hlasovanie o odvolaní prezidenta, voľby do orgánov samosprávnych krajov a samosprávy obcí a referendum. Doposiaľ volebné právo upravovalo šesť samostatných zákonov.

Vznik Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Jednou z najdôležitejších zmien je vznik Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ŠK), ktorá bude nezávislý orgán na kontrolu financovania politických strán a hnutí, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Bude mať 14 členov, 10 členov delegujú politické strany, ktoré v ostatných voľbách získali zastúpenie v NR SR, a to úmerne podľa počtu získaných mandátov. Zastúpenie členov za koalíciu a opozíciu bude rovnaké. Po jednom členovi deleguje predseda Ústavného súdu SR, predseda Najvyššieho SR, generálny prokurátor a predseda NKÚ.

Obsah novej právnej úpravy

Právne normy ďalej zavádzajú 48-hodinové volebné moratórium a strop výdavkov na kampaň pre všetky voľby, ako aj inštitút osobitných transparentných účtov, z ktorých sa bude financovať kampaň. V čase 14 dní predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania bude zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Pri druhom kole volieb prezidenta alebo predsedu samosprávneho kraja je to sedem dní.

Zjednotí sa úprava hlasovacích lístkov, bude sa už iba „krúžkovať". Oznámenie o čase a mieste volieb sa bude doručovať systémom jedna zásielka do domácnosti, čiže nie každému voličovi. Zavádza sa elektronické doručovanie zápisníc okresných volebných komisií. Novo sa upravuje odkladanie nepoužitých a nesprávne upravených hlasovacích lístkov do osobitnej schránky, ktorá musí byť  zapečatená, aby sa znemožnila manipulácia. Predpokladom na výkon funkcie starostu bude získanie aspoň stredného vzdelania.[1]

 


1. Zdroj: Ministerstvo vnútra SR.