Núdzový stav na Ústavnom súde SR

Núdzový stav je v platnosti od 1. októbra 2020 s dobou trvania 45 dní. Okrem 30 opozičných poslancov sa s návrhom o posúdenie ústavnosti vyhláseného núdzového stavu obrátila na Ústavný súd SR aj Generálna prokuratúra SR.

Martina Vanc 12. 10. 2020 2 min.

Generálna prokuratúra SR  sa obrátila na Ústavný súd SR vo veci vyhlásenia núdzového stavu v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19. Podanie podala prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková s cieľom odstrániť pochybností o ústavnosti uznesenia vlády, ktorým sa nariadil núdzový stav.

Podstatou návrhu je alternatívne zrušenie uznesenia, ktorým sa vyhlásil núdzový stav, alebo jeho doplnenie v súlade s právnymi predpismi. Nedostatkom vyhláseného núdzového stavu, na ktorý naráža GP SR, by mala byť nešpecifikácia postihnutého územia, čiže núdzový stav sa má po správnosti vyhlásiť buď na určité územia alebo na územie celej SR.

Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna dňa 07. októbra 2010 rozhodol o spojení týchto dvoch samostatných konaní do jedného spoločného, pričom by mal o veci rozhodnúť do 10 dní. Ak rozhodne, že vyhlásenie núdzového stavu je protiprávne, tak núdzový stav zruší.

„Koalícia však ubezpečuje, že vyhlásený núdzový stav je v súlade s Ústavou SR a je vyhlásený najmä z dôvodu hospodárskej mobilizácie. „Žiadne ľudské práva nie sú obmedzené. Ústavný zákon hovorí veľmi jasne – ak chcete obmedziť nejaké ľudské práva, musíte ich explicitne napísať,“ vyjadril sa podpredseda NR SR Juraj Šeliga.

GP SR zároveň ešte v septembri doručil Úradu verejného zdravotníctva („ÚVZ“) upozornenie, ktoré reagovalo na postup ÚVZ pri vydávaní opatrení počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu počas prvej vlny pandémie. GP SR však nenapáda obsah opatrení, ale spôsob ich prijímania. Zároveň uvádza, že zachovanie prijatých opatrení je vo verejnom záujme a žiada bez zbytočného odkladu prijať opatrenia, ktorými by v budúcnosti pri prijímaní opatrení nedochádzalo k porušovaniu legislatívy.  „ÚVZ má na vybavenie upozornenia prokurátora 30 dní od jeho doručenia. Po doručení oznámenia ÚVZ o vybavení upozornenia prokurátora zváži generálna prokuratúra ďalší postup vo veci,“ uviedla hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová. ÚVZ v súčasnosti analyzuje stanovisko GP SR, vyjadrí sa k danej veci až po jeho vyhodnotení.