O dávku v nezamestnanosti žiadajte v tej krajine EÚ, v ktorej ste pracovali a platili poistné

Sociálna poisťovňa opätovne pripomína občanom, ktorí v posledných mesiacoch a rokoch pracovali v krajinách Európskej únie, aby si o dávku v nezamestnanosti požiadali v danej krajine ešte pred návratom na Slovensko.

Redakcia 10. 09. 2019 2 min.

Podľa európskych pravidiel, ktorými je Sociálna poisťovňa viazaná, totiž platí princíp, že nárok na dávku si občan uplatňuje v krajine, v ktorej naposledy pracoval a platil si poistné. Príslušná inštitúcia danej krajiny potom podľa svojich zákonov posúdi nárok na dávku a v prípade jej priznania si potom následne môže žiadateľ dávku z danej krajiny EÚ dať vyplácať na Slovensko.

Len vo veľmi výnimočných prípadoch (pri splnení všetkých európskych podmienok) môže dávku priznať aj iný štát, ako štát posledného zamestnania, teda Sociálna poisťovňa – musí však potom prácne a podrobne zisťovať, či si žiadateľ počas celého obdobia práce v zahraničí doma zachoval tzv. centrum záujmov (teda väzby na domovskú krajinu, v ktorej chce žiadať o dávku v nezamestnanosti) a či má predložené všetky potvrdenia o obdobiach poistenia v zahraničí. Ak sa tak nestalo, dávku v nezamestnanosti mu Sociálna poisťovňa nemôže priznať. Aj preto je pre občana, ktorý pracoval v zahraničí, výhodnejšie a rýchlejšie žiadať o dávku v nezamestnanosti ešte pred návratom na Slovensko. V takom prípade sa neskúma tzv. centrum záujmov.

Podrobnosti k téme sú verejne prístupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Dávka v nezamestnanosti a Európska únia.

Zdroj: Sociálna poisťovňa