O post predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zabojujú štyria kandidáti

Ešte v júli tohto roka vyhlásila predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, Lenka Praženková, voľbu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Jednotlivé návrhy kandidátov boli od oprávnených subjektov doručované priamo predsedníčke súdnej rady. Stanovená lehota uplynula v pondelok 19. augusta 2019, pričom sa brala do úvahy aj prípadná poštová preprava v posledný deň termínu. Takto vznikol oficiálny zoznam kandidátov na jednu z najvýznamnejších funkcií slovenskej justície.

Redakcia 23. 08. 2019 3 min.

O predsednícku stoličku sa nakoniec budú uchádzať štyria kandidáti: Jana Bajánková, Štefan Harabin, Ivetta Macejková a Soňa Mesiarkinová. „Na verejnej časti volebného zasadnutia sa jednotliví kandidáti vo vylosovanom poradí odprezentujú a uvedú svoje predstavy o ich pôsobení vo funkcii predsedu najvyššieho súdu. Pri voľbe budú okrem spĺňania formálnych predpokladov podľa môjho názoru rozhodovať schopnosti kandidáta zabezpečiť riadny chod Najvyššieho súdu SR pre nerušené a plynulé plnenie jeho kompetencii, a to spôsobom zodpovedajúcim dôležitosti a vážnosti tejto významnej súdnej inštancie“, vyjadrila sa Lenka Praženková.

Janu Bajánkovú navrhlo do funkcie 15 sudcov najvyššieho súdu, zároveň Sudcovská rada Krajského súdu v Banskej Bystrici, Plénum sudcov Okresného súdu Piešťany a Sudcovská rada Krajského súdu v Nitre. Išlo tiež o spoločný návrh Sudcovskej rady Krajského súdu v Trenčíne a jednej z členiek Súdnej rady Slovenskej republiky. Štefana Harabina navrhla sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Kandidátku Ivettu Macejkovú navrhlo 26 sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Soňa Mesiarkinová sa do oficiálneho zoznamu kandidátov na predsedu najvyššieho súdu, dostala na základe návrhu jedného z členov súdnej rady.

Samotná voľba sa uskutoční na mimoriadnom zasadnutí súdnej rady a to 9. septembra 2019 so začiatkom o 13:00. Budúci predseda najvyššieho súdu musí spĺňať zákonom stanovené kritériá. Výsledky volieb budú vyhlásene na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa voľba predsedu najvyššieho súdu vykonala. Prezidentke Slovenskej republiky bude na vymenovanie do funkcie predsedu najvyššieho súdu predložený ten kandidát, ktorého zvolí minimálne 10 hlasmi súdna rada v procese súladnom s ústavou i zákonom.

Zoznam kandidátov na predsedu  Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo voľbe, ktorá sa bude konať 9. septembra 2019

Kandidátka: JUDr. Jana Bajánková

Navrhovatelia:
15 sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: 1. JUDr. Martin Vladik, 2. JUDr. Janka Cisárová, 3. JUDr. Jozef Kolcun, 4. JUDr. Viera Petríková, 5. JUDr. Oľga Trnková, 6. JUDr. Ľubor Šebo, 7. JUDr. Elena Kováčová, 8. JUDr. Mária Trubanová, PhD., 9. JUDr. Jana Hullová, 10. JUDr. Martin Bargel, 11. JUDr. Viera Nevedelová, 12. JUDr. Miroslava Janečková, 13. JUDr. Ivana Izakovičová, 14. JUDr. Zdenka Reisenauerová, 15. JUDr. Peter Brňák. 
- Sudcovská rada Krajského súdu v Banskej Bystrici 
- Plénum sudcov Okresného súdu Piešťany
- Sudcovská rada Krajského súdu v Nitre
- spoločný návrh Sudcovskej rady Krajského súdu v Trenčíne a JUDr. Eriky Zajacovej, členky Súdnej rady Slovenskej republiky 

Kandidát: JUDr. Štefan Harabin

Navrhovateľ:
JUDr. Gabriela Šimonová, sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Kandidátka: JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL.M.

Navrhovatelia:
26 sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1. JUDr. Jarmila Urbancová, 2. Mgr. Peter Melicher, 3. JUDr. Jaroslava Fúrová, 4. JUDr. Jana Hatalová, PhD., 5. JUDr. Martin Bargel, 6. JUDr. Petra Príbelská, PhD., 7. JUDr. Martin Piovartsy, 8. JUDr. Nora Halmová, 9. Mgr. Viliam Pohančeník, 10. JUDr. Milan Morava, 11. JUDr. Helena Haukvitzová, 12. JUDr. Štefan Michálik, 13. JUDr. Viliam Dohňanský, 14. JUDr. Erika Čanádyová, 15. JUDr. Viola Takáčová, 16. JUDr. Ivan Rumana, 17. JUDr. Monika Valašiková, 18. JUDr. Gabriela Šimonová, 19. JUDr. Jana Serbová, 20. JUDr. Dana Wänkeová, 21. JUDr. Peter Hatala, 22. JUDr. Peter Szabo, 23. JUDr. Katarína Benczová, 24. JUDr. Anna Marková, 25. JUDr. Peter Paluda, 26. JUDr. Alena Priecelová.

Kandidátka: JUDr. Soňa Mesiarkinová

Navrhovateľ:
JUDr. Roman Huszár, člen Súdnej rady Slovenskej republiky

Zdroj: Súdna rada