O stave justície, disciplinárnych senátoch aj voľbách sudcov v SR

​Minister s prezidentkou hovorili o stave a fungovaní justície, ale aj voľbách do dôležitých sudcovských pozícií, či o disciplinárnych senátoch. 

Redakcia 16. 08. 2019 2 min.

Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky: „S pánom ministrom Gálom sme dnes hovorili o stave súdnictva. Hoci sa dôveryhodnosť súdnictva mierne zvýšila, nedá sa povedať, že by došlo k zásadnému pokroku, lebo Slovensko aj naďalej patrí medzi krajiny s kriticky nízkou dôverou verejnosti v súdnictvo. Pre fungovanie orgánov, ktoré majú zabezpečiť spravodlivosť na Slovensku je veľmi dôležité, aby v nich fungovalo vyvodzovanie zodpovednosti, predovšetkým disciplinárnej. Dôležité sú aj personálne nominácie a výberové procesy.“

Minister a prezidentka sa rozprávali aj o blížiacej sa voľbe do vedenia Najvyššieho súdu SR, o ďalších kandidátoch na ústavných sudcov. Spoločne sa zhodli na tom, že v najvyšších sudcovských funkciách by mali pôsobiť osoby, ktoré svojim životným príbehom, odbornosťou a postojmi budia dôveru verejnosti. Rovnako si vymenili súhlasné stanoviská k téme disciplinárnych senátov sudcov, ktoré rozhodujú pomalšie a častokrát „kolegiálne“. Podľa ministra spravodlivosti by bolo riešením zriadenie samostatného orgánu na disciplinárne rozhodovanie vo veciach sudcov. 

 

Okrem toho sa vyjadrili aj k nedávno medializovanej komunikácii. 

Gábor Gál: "Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Vždy sa nájdu osoby, ktoré si myslia, že sú nad zákonom, dôležité je, aby to ich presvedčenie, bolo len ich vlastným presvedčením. Je dôležité, že sa našli odvážni policajti, prokurátori a sudcovia, vďaka ktorým sú takéto osoby teraz za mrežami.“ 

Zdroj: MS SR