Je založenie s.r.o. po novom komplikovanejšie?

Po obrovskom boome zakladania eseročiek koncom minulého roka, sa záujem o túto formu podnikania za posledné obdobie znížil. Príčinou oboch trendov je predovšetkým nová legislatíva, ktorá od decembra 2013 priniesla povinnosť vložiť základné imanie vo výške 5000€ na účet, osobitne zriadený za týmto účelom. I keď samozrejme povinnosť disponovať základným imaním v rovnakej výške existovala aj pred týmto dátumom, jeho vykazovanie bolo oveľa jednoduchšie. V podstate stačilo prehlásenie správcu vkladu o tom, že základné imanie bolo splatené.

firmáreň.sk 04. 08. 2014 3 min.
Základné imanie Základné imanie by alegri / 4freephotos.com

Dnes je situácia iná a množstvo, predovšetkým začínajúcich mladých podnikateľov od eseročky táto povinnosť odrádza. Napriek tomu je však povinnosť spojená s vkladaním základného imanie jednoducho a nenákladne riešiteľná.

V čom je trik?

Niektoré spoločnosti, ktoré poskytujú zakladanie eseročiek sú totiž kvôli zníženému dopytu ochotné za vás základné imanie splatiť. Alebo aby sme boli presnejší, skôr vám na neho požičať.

Zmena zákona totiž nie je až taká dramatická, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Vklad na bankový účet je možné v niektorých bankách realizovať takým spôsobom, že peniaze na účte zotrvajú napríklad iba jeden deň.

Boris Kukumberg z portálu Firmáreň.sk - založenie s.r.o hovorí, že ak nedisponujete dostatkom financií, najjednoduchšou formou je požičať si krátkodobo peniaze od rodinných príslušníkov, alebo blízkych osôb, ktorým dôverujete. Zároveň však priznáva, že nie každý má takúto možnosť a preto sú aj oni nútení jednodňovo „splácať“ vklad za zakladateľov.

Ako teda na to? Jednoducho stačí požiadať v banke o zriadenie špeciálneho účtu na splatenie vkladu do eseročky. V banke musí zakladateľ osobne predložiť zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu. Po vložení peňazí požiada o výpis z účtu, ktorý slúži na dokladovanie pri registrácii spoločnosti. Následne stačí peniaze vybrať a účet zrušiť.

Naskytá sa teda otázka, akú reálnu zmenu priniesla touto novinkou novela Obchodného zákonníka.

Viacerí to majú jednoduchšie

Ak zakladáte eseročku spoločenskou zmluvou, budete to mať ešte lacnejšie. Ak totiž nejde o jednoosobovú s.r.o., znižuje sa minimálna výška vkladu, ktorý musíte vložiť do banky. Pri dvoch spoločníkoch je to 2500 EUR, pri troch 1700 EUR alebo 1666,60 EUR (podľa výšky imania) a pri štyroch 1250 EUR.

Minimálne základné imanie síce zostáva rovnaké, no zvyšok sumy nemusí byť na účte. Tak ako pred spomínanou novelou Obchodného zákonníka, stačí podpísať vyhlásenie, že vklad je splatený. Sumu potom stačí reálne doplatiť až po registrácii firmy.

V neposlednom rade však netreba zabúdať na to, že povinnosť vkladať imanie na vopred zriadený účet sa týka čisto iba finančných vkladov. Keďže eseročky ručia iba majetkom firmy, základným imaním môže byť aj nepeňažný vklad – napríklad auto, zariadenie firmy či nehnuteľnosť. Jedinou nevýhodou tohto postupu je, že majetok musí byť ocenený súdnym znalcom, čo sú samozrejme ďalšie náklady navyše. 

Na záver treba povedať, že eseročka je stále pre niektorých podnikateľov výhodnejšia ako živnosť. Ak ste tým prípadom aj vy, určite sa nenechajte odradiť menšou hystériou okolo základného imania. Ide skôr o byrokratickú, ako finančnú komplikáciu.