Obchodovanie s ľuďmi a ochrana obetí trestných činov – online kurz

Dištančný on-line kurz koncipovaný pre potreby sudcov, prokurátorov a advokátov v praxi. Kurz prebieha na vzdelávacej on-line platforme v rámci programu Rady Európy a Európskej únie „HELP v EÚ“ - Human Rights Education For Legal Professionals in the European Union. HELP je najväčší vzdelávací paneurópsky projekt určený pre právnikov.

Redakcia 14. 05. 2020 2 min.

Organizátor:

Slovenská advokátska komora a Justičná akadémia SR v spolupráci s Radou Európy.

Obsah a ciele kurzu:

Cieľom kurzu je zvýšiť povedomie o právnych nástrojoch v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi na európskej a vnútroštátnej úrovni.

Kurz sa skladá z 9 modulov zameraných na nasledovné okruhy tém:

1. Úvod do problematiky a právny rámec

2. Definície a právna terminológia

3. Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi

4. Odborná pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi

5. Princíp nepotrestania obetí

6. Vyšetrovanie, stíhanie a práva obetí

7. Ukladanie trestov

8. Odškodnenie obetí obchodovania s ľuďmi

9. Návrat a repatriácia

Lektorka:

Mgr. Barbora Hubertová (prokurátorka Generálnej prokuratúry SR)

Priebeh kurzu:

Dňa 16. júna 2020 sa uskutoční úvodný seminár prostredníctvom videokonferencie v trvaní cca 3 hodiny (od 14:00 do 17:00 hod). Následne účastníci absolvujú kurz dištančnou formou on-line počas 3 mesiacov v rozsahu cca 1-2 hod. týždenne. Okrem úvodného semináru účasť nie je viazaná na konkrétny čas - rozsah a harmonogram je len indikatívny, charakter kurzu umožňuje účastníkom absolvovať ho individuálne v rámci vlastných časových možností. Predpokladané ukončenie kurzu je 6. septembra 2020. Po úspešnom absolvovaní kurzu získa účastník certifikát Rady Európy.

Náklady:

Účasť na kurze je bezplatná.

Účastníci:

Zúčastniť sa môžu advokáti zapísaní v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou, sudcovia a prokurátori. Počet účastníkov je obmedzený na 30 osôb, pre každú profesiu je vyhradených 10 miest.

Registrácia:

Prihlásiť sa v prípade záujmu môžete do 31. mája 2020 e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

Viac informácií o vzdelávacej platforme Rady Európy nájdete na help.elearning.ext.coe.int.

Zdroj: Slovenská advokátska komora