Objednávanie termínov pre návštevy cudzineckej polície

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru pripravil od dnes, 17. apríla 2019, zmeny v súvislosti so skvalitnením služieb pre žiadateľov o pobyty a držiteľov platných pobytov na území Slovenskej republiky. 

Redakcia 17. 04. 2019 2 min.

Dnešným dňom spúšťame možnosť objednania sa na konkrétny termín podania žiadosti o udelenie alebo predĺženie pobytu na území Slovenskej republiky na miestne príslušných oddeleniach cudzineckej polície PZ. Cieľom je eliminovať dlhé rady pred týmito oddeleniami a tiež zefektívniť vybavovací proces. 

Na stránke https://www.minv.sk/?objednavanie-osob-na-ocp sa v sekcii cudzinci nachádza formulár objednávanie osôb, kde je vytvorená možnosť objednať sa na konkrétne úkony v súvislosti so žiadosťami o udelenie rôznych druhov pobytov, resp. ich obnovenie. Po vyplnení konkrétnej  požiadavky bude zaslaný potvrdzujúci email a následne pridelený termín, na ktorý je možné dostaviť sa na príslušné oddelenie cudzineckej polície. Potvrdzujúci email s termínom je dôležitý. Treba vyplniť formulár toho oddelenia cudzineckej polície, kde sa žiadateľ bude zdržiavať na pobyte. Treba pozorne sledovať aj platnosť doterajšieho udeleného pobytu, tým je možné predísť situácii, že žiadosť o obnovenie pobytu nebude prijatá. Objednať sa je možné maximálne mesiac vopred. V prípade, že nebol pridelený termín na podanie žiadosti z dôvodu naplnenia voľných kapacít, alebo ak pridelený termín nebude vyhovovať, zostáva možnosť prísť osobne na oddelenie cudzineckej polície aj bez objednania sa, tak ako doteraz. Objednaní klienti budú uprednostnení. Systém budeme neustále zdokonaľovať tak, aby postupne pokryl všetky požiadavky.   

Na oficiálnej facebookovej stránke polície SR si môžete stiahnuť video, na ktorom zástupkyňa riaditeľa UHCP plk. Mgr. Martina Matuškovičová vysvetľuje podrobnosti k možnosti prihlásenia sa na konkrétny termín podania žiadosti: https://www.facebook.com/policiaslovakia/videos/1292641610893113/__xts__%5B0%5D=68.ARDtVF27Ny7LeA0GmN00KKty5bykVeC5sIOaEg5abTn_6u_9fPqCduywObBCSfM3p8REA65iEvXDyh1SVo_dYTQL6YCeaS3Wr6jkLvlldToh3CuYrnn9kE9WLCO8oEBQoEJFore6MeUyBQHjEkhGBUEMjrcfGJsgu1Mvcv-4iNLR9I-QP0pEaI-sD1-7Xz8UKmiR74TEb8XQYo78xh7SGeBgzLDTBNT7Tgf4PIbzyAdEz5pP8XH91pwz5nf80dMbYEFY3dZPRlae0UOHMFfKQamhyK76bGrBCxBzjf0xWbGSvIh00fCxwhZGJR38ay4jz8JtMIzuB6NrCDN1k-PHObVECPCcsxq9s37YSZYt&__tn__=-R

Zdroj: PPZ SR