Obvinenie a zadržanie Rudolfa Kusého

Starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zadržala polícia na základe podozrenia zo zneužívania právomocí verejného činiteľa.

Klaudia Ježíková 26. 10. 2020 5 min.

Osoba Rudolfa Kusého

Rudolf Kusý začínal v roku 2006 ako poslanec mestského zastupiteľstva a neskôr poslanec Bratislavského samosprávneho kraja. V komunálnych voľbách v roku 2010 bol Rudolf Kusý prvýkrát zvolený za starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Túto pozíciu zastáva už tretie volebné obdobie pričom sa doteraz nehlásil k žiadnej politickej strane a vystupoval ako nezávislý kandidát. Podľa jeho slov zastáva politiku založenú na transparentnosti a pomoci ľuďom angažovať sa svojimi návrhmi a pripomienkami v skvalitňovaní svojej mestskej časti. S týmto cieľom vzniklo napríklad aj občianske združenie Za Bratislavu – Nové Mesto. Počas jeho pôsobenia sa Nové Mesto stalo štvrtým najtransparentnejším mestom na Slovensku. V parlamentných voľbách 2020 po prvýkrát kandidoval za stranu Tomáša Druckera, Dobrá voľba.

Boj s developermi

Rudolf Kusý sa netají otvoreným bojom proti developerom. Zazlieva im ignoráciu občianskej vybavenosti a oberanie obyvateľov o zelené plochy. Na svojej oficiálnej stránke zverejňuje projekty, ktoré sa mu podarilo pozmeniť alebo zamietnuť. Medzi ne patrí napríklad výšková budova finančnej skupiny Penta, ktorú sa Kusému podarilo okresať z 42 poschodí na možných 6 až 12, projekt Ladislava Baštrnáka na Vajnorskej ulici, kde sa výrazne zmenila výstavbová plocha budovy, alebo heliport na streche hotela podnikateľa Juraja Širokého, ktorý Kusý úplne zamietol.

Zadržanie a väzba starostu

Starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zadržali prvého októbra, na základe obvinenia zo zneužívania právomocí verejného činiteľa, policajné zložky priamo pred miestnym úradom. Dopustiť sa mal dvoch prečinov a dvoch zločinov za, ktoré mu v prípade preukázania viny hrozí trest v trvaní 7 až 12 rokov odňatia slobody.

Obvinenia sa majú týkať projektov na Vlárskej ulici, Jasovskom rade a projektu developera Wirgo Trade Center spájaného s podnikateľom Jurajom Širokým s názvom Fenix Park. Rudolf Kusý mal údajne úmyselne zdržovať a úmyselne rozhodnúť v ich neprospech. Najmedializovanejším z projektov je práve Fenix park, kde Kusý vydal stanovisko, že stavba nie je v súlade s územným plánom až 11 dní po zákonnej lehote. Prokurátor obvinenému vyčítal aj možnú zaujatosť voči podnikateľovi Širokému a údajný pokus o korupciu, kedy mal starosta Kusý žiadať od Juraja Širokého umiestnenie škôlky do prízemných častí projektu s čím investor nesúhlasil.

Obvinený Kusý strávil v cele predbežného zadržania viac ako 48 hodín, rozhodnutie o stíhaní na slobode bolo vydané až na tretí deň od jeho zadržania sudcom okresného súdu v prípravnom konaní. Voči tomuto rozhodnutiu podal odvolanie prokurátor avšak Krajský súd potvrdil predchádzajúce rozhodnutie a zároveň priznal existenciu dôvodných pochybnosti, že obvinenie Kusého nenapĺňa skutkovú podstatu trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa.

Právna zástupkyňa obvineného Eva Mišíková sa vyjadrila, že zadržanie a vzatie svojho klienta do cely predbežného zadržania považuje za nedôvodné a teatrálne. Podľa jej slov Kusý nebol riadne predvolaný na výsluch alebo iný úkon trestného konania. Rovnako popiera existenciu možných obáv, že by sa obvinený na predvolanie nedostavil, keďže v minulosti tak vždy učinil.

Protichodné stanoviská Kusého a developerov

Rudolf kusý síce priznáva omeškanie v administratíve avšak odmieta akékoľvek osobné alebo iné dôvody pre toto konanie. Stavebné úrady sú podľa jeho slov zahltené a trpia nedostatkom pracovníkov, čo má za následok omeškanie vo vydávaní stanovísk. Za svojimi rozhodnutiami si stojí a čo sa týka projektu Fenix Park, odvoláva sa na viaceré skutočnosti, prečo stavba nie je v súlade s územným plánom. Jeho obvinenie a hlavne spôsob jeho zadržania a následného vzatia do väzby vníma ako zastrašovanie jeho osoby.

Developeri však tvrdia, že starosta Kusý nehovorí pravdu a zamietnutie projektu má byť založené na iných dôvodoch. Sporná je aj skutočnosť, že stavba Fenix Park má udelené zvyšné povolenia a rovnako aj kladné záväzné stanovisko Hlavného mesta, ktoré vydal ešte starosta Ivo Nesrovnal.

K problematike sa vyjadril aj humánny geograf, špecializujúci sa na urbánnu geografiu, Adrian Gubčo:

„...tvrdenia, že development by negatívne ovplyvnil charakter územia, nerešpektuje jeho charakteristický obraz a proporcie, narúša blokovú štruktúru alebo pozemok neúmerne zaťažuje, zvláštne. Daná lokalita je totiž prevažne zanedbaným postindustriálnym územím, kde sa už nachádza dvojica výškových budov (Vojenská ubytovňa Hviezda a bytový dom Manhattan) či električková trať s hustým grafikonom, kým pozemok má len veľmi obmedzené proporcie na to, aby tu mohol vzniknúť nejaký blok. Ak je charakteristikou územia zanedbanosť, potom je stanovisko v poriadku, inak však je tento krok mestskej časti nedostatočne odôvodnený. Na druhej strane, celá situácia dokonale ilustruje dôvod, prečo by stavebné úrady nemali ostať v rukách mestských častí. Dôvody odmietnutia projektu sú vysoko pravdepodobne skôr politického rázu, keďže Fenix Park sa stal predmetom odporu nielen z titulu hmoty či architektúry, ale aj pozadia investora.“

Okrem uvedeného, vníma potrebu eliminovať politický vplyv na odborné témy územného plánovania:

„Nové Mesto je známe veľmi problematickým schvaľovaním nových projektov, ktoré trvá nesmierne dlho. Asi najznámejším prípadom je výstavba tretej etapy obytného súboru Pri Mýte, kde sa developerovi Penta Real Estate roky nedarí získať povolenie na desiaty bytový dom, aj napriek tomu, že predložilo už druhú verziu projektu a mesto obe odsúhlasilo. Rozhodnutia Nového Mesta vnášajú do celého investičného procesu neistotu a samé osebe sú kontroverzné. Politický vplyv na vysoko odborné témy územného plánovania a stavebného poriadku treba eliminovať. Našťastie, štát má skutočne záujem k tomuto kroku pristúpiť – prenesený výkon štátnej správy, ktorým stavebné úrady sú, by sa mal totiž opäť vrátiť do rúk okresných úradov. Zmena má prísť s novým stavebným zákonom.“

Pokračovanie prípadu

K pokračovaniu prípadu sa vyjadrila hovorkyňa krajského riaditeľstva PZ v Bratislave mjr. Mgr. Lucia Mihalíková.

„Vyšetrovanie trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa naďalej pokračuje. Vo veci sa vykonávajú všetky potrebné procesné úkony s cieľom vec náležite objasniť. Vzhľadom k tomu, aby nedošlo k ich zmareniu, bližšie informácie k prípadu v súčasnosti nie je možné poskytnúť. Ak to procesná situácia vo vyšetrovaní umožní, budeme verejnosť o prípade informovať.“

Rudolf Kusý je naďalej stíhaný na slobode a svoje kompetencie v oblasti stavebného úradu postúpil, až do ukončenia trestného konania, vicestarostovi Nového Mesta.