Ocenenie za publikačnú činnosť Bulletinu slovenskej advokácie

Na Novoročnom stretnutí právnikov v hoteli Carlton v Bratislave 10. januára boli ocenení autori za najlepšie odborné články uverejnené v Bulletine slovenskej advokácie.

Redakcia 28. 01. 2019 1 min.

Ceny odovzdali predseda Slovenskej advokátskej komory Tomáš Borec, predseda Redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie Jozef Brázdil a Erich Rablec, zástupca vydavateľstva Wolters Kluwer, ktoré poskytlo sponzorské dary.

Prvú v cenu získal JUDr. Tomáš Pobijak s príspevkom Výsluch svedka v civilnom sporovom konaní.

Druhé miesto obsadila už takmer každoročne oceňovaná JUDr. Jana Mitterpachová, PhD. za príspevok Súkromnoprávne aspekty zdieľanej ekonomiky po rozsudku vo veci „Uber“.

A na treťom mieste sa umiestnil  JUDr. Marek Maslák, PhD. za príspevok (Ne)spočívanie premlčacej lehoty v prípade, ak žalobca uplatnil svoje právo na rozhodcovskom súde, ktorý nemal právomoc rozhodovať .

Výhercom srdečne gratulujeme.

Zdroj: Slovenská advokátska komora