Od dnes na Slovensku platí núdzový stav

Od štvrtka 1. októbra 2020 platí na území SR núdzový stav. Vláda SR ho v nadväznosti na prebiehajúcu druhú vlnu pandémie COVID-19 schválila na rokovaní 30. septembra 2020 na obdobie 45 dní.

Martina Vanc 01. 10. 2020 4 min.

Čo je to núdzový stav?

Núdzový stav definuje ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu nasledovne:

„Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.“

Vyhlásiť sa môže v nevyhnutnom čase a rozsahu, avšak maximálne na obdobie 90 dní. V tomto období, ak to situácia vyžaduje, sa môžu obmedziť základné práva a slobody a ukladať povinnosti na ohrozených územiach. Pre lepšiu predstavu uvádzame niektoré príklady, čo taký núdzový stav môže priniesť:

  • obmedzenie súkromia a nedotknuteľnosti osoby jej evakuáciou na stanovené miesto,
  • uloženie povinností zabezpečenia zásobovania, dopravy, udržiavania ciest / železníc, prevádzkovanie služieb súvisiacich s kanalizáciou a vodovodom, výroby elektriny, plynu, tepla, výkonu zdravotníckej starostlivosti,
  • zakázanie vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzenie ich používania na súkromné účely a na podnikanie,
  • obmedzenie slobody pohybu zákazom vychádzania v určitom čase alebo vstupu na určité územie,
  • zakázanie uplatňovania práva na štrajk.

Núdzový stav vyhlásila vláda z preventívnych dôvodov, najmä ak bude potrebné efektívnejšie zabezpečovať dôležité ochranné prostriedky pre zdravotníkov. Rovnako sa vďaka núdzovému stavu môže efektívnejšie presúvať zdravotnícky personál medzi jednotlivými zariadeniami podľa toho, kde ich je najviac treba. Zároveň aj v prípade zvýšeného nárastu počtu nakazených tak bude k dispozícii efektívny mechanizmus na zavedenie a aplikáciu mobilizačných opatrení, ak budú potrebné. Vyhlásený núdzový stav možno prinesie opatrenie v podobe zákazu vychádzania počas blížiacich sa sviatkov (podobne ako Veľkú noc), avšak zatiaľ toto opatrenie vláda nepotvrdila – pri znížení počtu nakazených takéto opatrenie nezavedie. „Určite sa obávame cestovania, ale je to ešte mesiac pred nami, takže záleží od situácie, v akej sa budeme nachádzať,“ vyjadril sa premiér Matovič. Zároveň dodal, že ak sa bude situácia zlepšovať, opatrenia budú tým jemnejšie.

„Núdzový stav neznamená zvýšené riziko pre občanov, celé sa to zbytočne démonizuje,“ vyjadril sa Roman Mikulec, minister vnútra SR. Zároveň apeloval na občanov aby dodržiavali základné opatrenia a boli zodpovední.

Aké pribudli nové opatrenia?

Prevádzky verejného stravovania sú povinné dodržiavať otváracie hodiny, t. zn. že môžu mať otvorené maximálne do 22. hod. Donášky stravy môžu naďalej fungovať bez obmedzení, rovnako aj poskytovanie stravovacích služieb cez výdajné okienko.

Divadelne, hudobné, filmové a iné umelecké podujatia – prevádzkovatelia musia zabezpečiť taký systém predaja vstupeniek, aby bolo medzi obsadenými miestami voľné miesto z každej strany (šachovnicové sedenie, ak to nie je možné, treba zabezpečiť sedenie v každom druhom rade). V takýchto priestoroch je zakázaná konzumácia jedál a nápojov.

Podľa informácii z webového sídla www.korona.gov.sk platí zákaz „usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) a v ubytovacích zariadeniach a zákaz usporadúvať hromadné podujatia spoločenského charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a pod.).“ Výnimky z uvedeného majú tie podujatia, na ktorých budú všetci účastníci disponovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 12 hodín. Takéto podujatie musí byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Hromadné podujatia bez rozdielu, či sa konajú v interiéri alebo exteriéri, budú povolené v počte do maximálne 50 ľudí. Do tohto počtu sa však započítavajú nie len diváci, ale aj účinkujúci a realizačný tím, resp. športovci pri športových podujatiach. Napr. ak v divadle budú tvoriť herci a zamestnanci 30 osôb, predstavenie môže navštíviť 20 divákov. Uvedené pravidlo o počte vláda vzťahuje aj na konanie omší v kostoloch.

Nakupovanie bude opäť viac obmedzené predajnou plochou na jedného zákazníka – počet  zákazníkov v jednej prevádzke v jednom momente nesmie prekročiť koncentráciu jedného zákazníka na desať štvorcových metrov predajnej plochy. Z tejto podmienky sú vylúčené deti. Toto opatrenie neplatí, ak prevádzkovateľ obchodu dokáže zabezpečiť minimálny odstup medzi zákazníkmi dva metre.

Všetky platné opatrenia nájdete na https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia/.