Od dnes sú otvorené prevádzky z druhej a tretej fázy

Uplynuli presne dva týždne od spustenia prvej fázy uvoľňovania opatrení a my sme sa dočkali nečakaného zvratu. Po počiatočných pochybnostiach, či sa 6. mája vôbec druhá fáza zaháji, sa opatrenia uvoľnia v omnoho väčšom rozsahu. Takto vyzerá dnešný začiatok druhej a tretej fázy.

Bc. Magdaléna Karvaiová 06. 05. 2020 7 min.

Opatrenia druhej a tretej fázy

S účinnosťou najnovších opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3795/2020 a č. OLP/3796/2020, sa dnešným dňom zavádza značné množstvo opatrení, ktoré majú občanom aj podnikateľom vo väčšej miere prinavrátiť štandardné fungovanie krajiny.

Od dnešnej stredy máme na území celého Slovenska otvorené tieto prevádzky pri dodržiavaní nasledovných podmienok:

Krátkodobé ubytovanie (napríklad hotely, penzióny)

 • jedlo pre hostí musí byť prinesené na izbu,
 • každý hosť musí mať vo svojej izbe vlastné WC a kúpeľňu,
 • iné služby (napríklad wellness, posilňovňa) nie sú povolené,
 • po odchode hosťa, musí byť ním obývaná izba voľná minimálne po dobu 24 hodín.

Kaderníctva, holičstvá, pedikúry, manikúry, kozmetika a solária

 • rúško alebo inú ochranu dýchacích ciest nie je povinné nosiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov), avšak len na nevyhnutný čas.
 • dezinfekciu je povinné vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • je nevyhnutné upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),
 • zamestnanci týchto prevádzok, vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka, musia pri svojej činnosti používať ochranný štít tváre (to sa nevťahuje na zamestnancov solárií),

Vonkajšie turistické atrakcie

 • ide napríklad o hrady, zámky, ZOO alebo botanické záhrady.

Taxi služby

 • vodič aj cestujúci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • cestujúci môžu byť maximálne dve osoby, obe usadené na zadných sedadlách,
 • je povinné zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre zákazníka, ktoré zabráni voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi (nie nevyhnutne pevná prekážka, postačujúci je napríklad igelit, fólia, plast),
 • po každom zákazníkovi musí vodič absolvovať prestávku minimálne 15 minút,
 • po každom zákazníkovi je vodič tiež povinný vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • po celú dobu musí byť klimatizácia v zadnom priestore pre zákazníka vypnutá.

Bohoslužby a svadby

 • ide o výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného,
 • vstup a pobyt v kostole alebo na matričnom úrade je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúškom, šálom, šatkou),
 • pri vchode do kostola alebo na matričný úrad je potrebné vstupujúcim osobám aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • je nevyhnutné zabezpečiť, aby odstup medzi osobami bol minimálne 2 metre (toto neplatí pre členov spoločnej domácnosti),
 • ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, uprednostniť recitovanú formu prednesu pred spevmi,
 • je povinné dodržiavať tzv. „respiračnú etiketu“ (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
 • z obradov musia byť vylúčené všetky osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • v prípade osôb starších ako 65 a osôb v rizikových skupinách, sa majú usporadúvať osobitné bohoslužby pripadajúce na nedeľu,
 • je povinné dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
 • osoba rozdávajúca sväté prijímanie, posvätený chlieb či agapé si musí pred úkonom dezinfikovať ruky,
 • pri prijímaní „pod obojím“ je povinné striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby, ako tomu je napríklad pri pití z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
 • ruky sa nepodávajú a to ani v rámci náboženského úkonu na „znak pokoja“,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je povinné odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 • tiež je povinné vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
 • ak je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (toto sa nevzťahuje na členov spoločnej domácnosti),
 • pri východe z kostola a matričného úradu sa musí zabrániť zhlukovaniu ľudí a preto je ich vychádzanie povinné riadiť.

Všetky obchody a služby bez obmedzenia na m2

 • v prevádzkach je povinné dodržiavať 2 metrové odstupy v radoch osôb.
 • do prevádzky môže vstupovať len taký počet zákazníkov, aby na každú osobu zostal zachovaný voľný priestor 25 m2 (táto podmienka sa nevzťahuje na deti) a pri výpočte sa berie do úvahy len predajná plocha prevádzky,
 • pri vstupe je povinná dezinfekcia rúk zákazníkov, alebo poskytnutie jednorazových rukavíc,

Verejné stravovanie

 • len v priestoroch vonkajších „terás“ - zakazuje sa prítomnosť verejnosti vo vnútorných priestoroch týchto prevádzok, okrem návštev hygienických zariadení prevádzky,
 • otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 20:00 hod.,
 • medzi stolmi vo vonkajších priestoroch musia byť zachované odstupy minimálne 2 m,
 • za jedným stolom môžu byť prítomné iba 2 osoby, alebo rodičia s deťmi,
 • je povinné vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel),
 • obsluhujúci personál terasy používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu rúk,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • je povinné zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • a tiež je v prevádzkach povinné vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

Rehabilitačné služby

 • opatrenie platí len pre suché procedúry

Múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene

 • podľa podmienok zhodných s podmienkami pre obchody a služby.

Okrem uvedených podmienok špecifických pre jednotlivé druhy prevádzok, sú všetky prevádzky povinné dodržiavať spoločné pravidlá, ktorými sú:

 • vstup ako aj pobyt v prevádzke je povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúškom, šálom, šatkou), pričom sa táto povinnosť vzťahuje ako na vnútorné, tak aj vonkajšie priestory prevádzky. Na druhej strane, povinnosť mať prekryté dýchacie cesty sa samozrejme nevzťahuje na prípady, kedy zákazníci konzumujú pokrmy či nápoje v prevádzkach verejného stravovania.
 • pri vstupe je povinná dezinfekcia rúk zákazníkov, alebo poskytnutie jednorazových rukavíc,
 • do prevádzky môže vstupovať len taký počet zákazníkov, aby na každú osobu zostal zachovaný voľný priestor 25 m2 (táto podmienka sa nevzťahuje na deti) a pri výpočte sa berie do úvahy len predajná plocha prevádzky,
 • v prevádzkach je povinné dodržiavať 2 metrové odstupy v radoch osôb,
 • na všetky vstupy do prevádzky je povinné viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia ako aj oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

Z druhej fázy sa vyňali a dnešným dňom zároveň naďalej nie sú otvorené detské kluby.  Z dôvodu zníženia rizika nákazy maloletých osôb sa toto opatrenie presunulo až do štvrtej fázy, ktorej začiatok môže, avšak nemusí byť po uplynutí dvoch týždňov.

V prípade hotelov či penziónov, si môžu tieto vybrať, či hosťovi prinesú jedlo na izbu, alebo využijú možnosť kombinácie s ďalším opatrením, ktorým je verejné stravovanie. Ak prevádzka krátkodobého ubytovania disponuje terasou vo vonkajších priestoroch, kde sa jej hostia môžu najesť, je oprávnená takú možnosť využiť, pričom následne bude na hosťovi, či si jedlo želá priniesť na izbu alebo na rovnaký účel navštívi terasu hotela či penziónu.

Novinkou je aj oprávnenie skúšať si odevy. Zákazníci si po novom oblečenie aj obuv v prevádzkach vyskúšať môžu, avšak pod podmienkou dezinfekcie rúk pred skúšaním.

Otvoria sa aj „malé“ nákupné centrá

V zmysle najnovších opatrení môžu byť otvorené aj nákupné centrá, avšak len tie, v ktorých nie je viac ako 35 samostatných maloobchodných prevádzok alebo prevádzok poskytujúcich služby.

V prípade väčších nákupných centier zostanú prevádzky aj naďalej zatvorené, okrem výnimiek, ktorými sú: potraviny, lekárne, drogérie, predajne novín, predajne s krmivom pre zvieratá, prevádzky telekomunikačných operátorov, prevádzky verejného stravovania, poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb, prevádzky na vyzdvihnutie tovaru z e-shopov, čistiarne odevov a práčovne, kľúčové služby, kvetinárstva.

Ak bude v nasledujúcich týždňoch šírenie koronavírusu na území Slovenska ustupovať, prípadne sa nebude zhoršovať, môžeme očakávať zahájenie štvrtej fázy. Presný termín zatiaľ nie je známy, no vieme, čo má priniesť. Okrem toho je stále možnosť, že zložitá situácia spôsobí rozdelenie štvrtej fázy na viacero intervalov, v rámci ktorých bude v rôznych termínoch zahájenie otvorenia ďalších prevádzok.