Odhalené prípady obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva

Dňa 14. až 18. mája sa Slovenská republika zapojila do celoeurópskych akčných dní zameraných na obchodovanie s ľuďmiza účelom pracovného vykorisťovania.

Redakcia 13. 06. 2018 4 min.

Spoločné akčné dni (JAD) organizované pod záštitou EUROPOLU sa uskutočnili súčasne v 22 členských štátoch EÚ a dvoch štátoch mimo EÚ - vo Švajčiarsku a na Islande. Príslušníci Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ spolu s inšpektorátmi práce vykonali na celom území SR kontrolu u 61 podnikateľských subjektovnajmä v oblasti stavebníctva, obchodu a priemyslu.

Skontrolovali 589 osôb, z toho 146 cudzincov pochádzajúcich z rôznych krajín najmä z Ukrajiny, Srbska a Vietnamu. Zistených bolo 31 nelegálne zamestnávaných osôb a 2 osoby s nelegálnym pobytom, vyhostených bolo 9 osôb.

Vyšetrovateľ národnej jednotky v rámci piatich prípadov obchodovania s ľuďmi obvinil 8 Slovákov, identifikovaných 11 obetí obchodovania s ľuďmi. V štyroch prípadoch sa jednalo o nútené žobranie a v jednom o sexuálne vykorisťovanie.

Snímka obrazovky 2018 06 13 o 16.08.57

Zdroj: PZ SR

V novembri 2017 boli v mestskej časti Žiliny v skorých ranných hodinách zastavené dve za sebou idúce nákladné vozidlá prevážajúce 79 migrantov irackej, iránskej a sýrskej národnosti vo veku od 3 mesiacov do 50 rokov. V marci 2018 vznesené obvinenie 3 páchateľom tureckej štátnej príslušnosti a jeden bulharskej  štátnej príslušnostiza zločin prevádzačstva spáchaný organizovanou skupinou. Za uvedený zločin im hrozí trest odňatia slobody na sedem až desať rokov. Prípad bol realizovaný  s partnerskou službou v Nemecku.

Snímka obrazovky 2018 06 13 o 16.09.14

Zdroj: PZ SR

Ø  Dňa 31. 05. 2018 boli zadržaní 20 nelegálni cudzinci pochádzajúci z Vietnamu, ktorí nedovolene prekročili štátnu hranicu SR z Ukrajiny v blízkosti obce Podhoroď. Cudzincov za finančný zisk následne prevzal obvinený Miroslav P. (38 ročný), ktorý mal v úmysle odviezť migrantov do Rakúska, avšak za obcou Sobrance ho zastavila hliadka MZJ Sobrance. Obvinenému hrozí trest odňatia slobody vo výške od 3 do 8 rokov a vyšetrovateľ spracoval návrh na jeho väzobné stíhanie. Dôslednou prácou policajtov úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ boli následne získane relevantné informácie k ďalšiemu možnému prechodu cudzincov pochádzajúcich z Vietnamu. Dňa 1. 6. 2018 vo večerných hodinách v blízkosti obce Koromľa vykonaný záchyt ďalších 14 cudzincov spoločne s dvomi prevádzačmi. Na všetkých obvinených bol spracovaný návrh na väzbu. Všetci cudzinci boli vrátení v zmysle dohody na Ukrajinu. 

         Predpokladaný zisk všetkých obvinených po úspešnom dopravení cudzincov do Rakúska by bol vo výške 17.000 eur.

Ø  V apríli 2018 obvinená Samanta H. (24 ročná) z prevádzačstva, ešte v roku 2015 mala byť oslovená v okrese Košice – okolie s ponukou vydať sa za cudzinca v Írsku. Dňa 6. 1. 2016 uzatvorila účelové manželstvo so štátnym príslušníkom Bangladéša a za čo mala dostať najmenej 950 eur.

V apríli 2018 obvinená Guľnara Š. (51 ročná), štátna príslušníčka Kazašskej republiky pre spáchanie zločinu prevádzačstva, hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov. mala umožniť 24 ročnému štátnemu príslušníkovi Ukrajiny nedovolene sa zamestnať v reštaurácii v Trnave a bez uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu vykonávať prácu kuchára.

Sexuálne vykorisťovanie Timei V. (22 rokov) z okresu Galanta, ktorá bola zneužitím svojej situácie, po odobratí dokladov a mobilného telefónu, ponúkaná na internetovom portáli a po opakovanom podávaní drog, nútená k prostitúcii v rôznych bytoch a  miestach v  Trnave. Výsledok:

  • február 2018 obvinení 12 páchatelia za zločin obchodovanie s ľuďmi (1 stíhaný väzobne, 2 vo výkone trestu odňatia slobody),
  • po dokázaní viny obvineným hrozí trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov.

Snímka obrazovky 2018 06 13 o 16.10.04

Zdroj: PZ SR

     Vmáji 2018 obvinení Andrej J. (46 ročný) a Marjana J. (32 ročná), štátna občianka Srbska za zločin obchodovanie sľuďmi azločin znásilnenie. Mali sľúbiť dobre platenú prácu 21 ročnej sluchovo postihnutej žene srbskej štátnej príslušnosti. Prehovorili ju, aby snimi vycestovala na Slovensko, avšak v Taliansku ju mal znásilňovať apod hrozbou zabitia jej zakázať rozprávať oprežitých udalostiach.

Vmáji 2018 vrámci štyroch prípadov obchodovania sľuďmi za účelom núteného žobrania vznesené obvinenie štyrom páchateľom:

  • v prvom prípade obv. Ladislav M. (38 ročný) z okresu Rimavská Sobota mal nútiť troch Slovákov žobrať vNemecku,
  • v druhom  prípade obv.František H. (42 ročný) z okresu Rožňava mal nútiť na území Rakúska žobrať 46 ročného Slováka,
  • v treťom prípade obv. Ladislav L. (56 ročný) z okresu Rimavská Sobota mal koristiť zo žobrania dvoch zdravotne postihnutých osôb bez domova v Nemecku a Slovensku,
  • v štvrtok prípade obv. Václav O. (51 ročný) z Banskej Bystrice mal využiť zraniteľné postavenie minimálne 5 osôb, ktoré mal následne nútiť k žobraniu vo Švajčiarsku a Rakúsku.

Zdroj: PZ SR