Odškodné za prieťahy dosiahlo len v januári vyše 63 tisíc EUR

V snahe zabrániť opätovnému vzniku zbytočných prieťahov v občiansko-súdnom a trestnom konaní realizuje Ústavný súd Slovenskej republiky od začiatku roku 2010 Projekt „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátom (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní)“.

Odškodné za prieťahy dosiahlo len v januári vyše 63 tisíc EUR

Súčasťou tohto projektu je aj pravidelný mesačný štatistický prehľad rozhodnutí, v ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil porušenie základného práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a pravidelný mesačný štatistický prehľad rozhodnutí, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie základných práv sťažovateľov na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základné právo podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd. 

P. č.

odporca

sp. zn. odporcu

sp. zn. ÚS SR

výrok nálezu

Primerané finančné zadosťučinenie

1.

Okresný súd Bratislava III

14 C 15/2013

I. ÚS 517/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 1 500 €

 3. OS Bratislava III je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81

 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

1 500 €

2.

Okresný súd Žilina

8 C 190/2013

I. ÚS 519/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. prikazuje OS Žilina konať bez zbytočných prieťahov

 3. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 2 000 € a priznáva primerané

  finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €

 4. OS Žilina je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81

3 000 €

3.

Okresný súd Žilina

2 Er 1544/2013

I. ÚS 409/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. prikazuje OS Žilina konať bez zbytočných prieťahov

 3. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €

 4. OS Žilina je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €

 5. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

1 000 €

4.

Okresný súd Bratislava III

14 C 98/2010

I. ÚS 542/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. prikazuje OS Bratislava III konať bez zbytočných prieťahov

 1. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 3 000 €

 2. OS Bratislava III je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34

3 000 €

5.

Okresný súd Piešťany

3 C 46/2011

I. ÚS 572/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. prikazuje OS Piešťany konať bez zbytočných prieťahov

 3. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €

 4. OS Piešťany je povinný uhradiť trovy konania v sume 399,75 €

1 000 €

6.

Okresný súd Senica

5 Er 835/2011

I. ÚS 591/2017

1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov porušené bolo 2. prikazuje OS Senica konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 500 €
4. OS Senica je povinný uhradiť trovy konania v sume 512,05 €

500 €

2

7.

Okresný súd Piešťany

9 C 267/2011

I. ÚS 560/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. prikazuje OS Piešťany konať bez zbytočných prieťahov

 3. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 2 000 €

 4. OS Piešťany je povinný uhradiť trovy konania v sume 475,05 €

 5. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

2 000 €

8.

Okresný súd Pezinok

5 C 929/08

I. ÚS 580/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. prikazuje OS Pezinok konať bez zbytočných prieťahov

 3. priznáva primerané finančné zadosťučinenie každému v sume 1 000 €

4. OS Pezinok je povinný uhradiť trovy konania spoločne a nerozdielne v sume

1 386,17 €
5. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

7 000 €

9.

Okresný súd Bratislava I

18 C 142/2010

II. ÚS 474/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. prikazuje OS Bratislava I konať bez zbytočných prieťahov

 3. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €

 4. OS Bratislava I je povinný uhradiť trovy konania v sume 562,21 €

1 000 €

10.

Okresný súd Trnava

17 C 2/00

II. ÚS 662/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 2 000 €

 3. OS Trnava je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €

 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

2 000 €

11.

Okresný súd Bratislava I

18 C 48/2014

II. ÚS 559/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. prikazuje OS Bratislava I konať bez zbytočných prieťahov

 3. priznáva primerané finančné zadosťučinenie každej po 2 000 €

 4. OS Bratislava I je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €

4 000 €

12.

Okresný súd Bratislava I

4 C 175/2014

II. ÚS 561/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. prikazuje OS Bratislava I konať bez zbytočných prieťahov

 3. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 500 €

 4. OS Bratislava I je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €

500 €

13.

Okresný súd Bratislava I

7 C 179/09

II. ÚS 661/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. prikazuje OS Bratislava I konať bez zbytočných prieťahov

 3. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €

 4. OS Bratislava I je povinný uhradiť trovy konania v sume 303,04 €

1 000 €

3

14.

Okresný súd Košice˗okolie

16 C 173/2014

II. ÚS 625/2017

1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov porušené bolo 2. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 700 €
3. OS Košice˗okolie je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €
4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

700 €

15.

Okresný súd Košice II

29 C 538/2015

II. ÚS 535/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote v období po právoplatnosti nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 199/04 z 20. januára 2005 porušené bolo

 3. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 4 000 €

 4. priznáva primerané finančné zadosťučinenie každému v sume 2 500 €

 5. OS Košice II je povinný uhradiť trovy konania v sume 1 653,55 €

 6. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

16 500 €

16.

Okresný súd Piešťany

9 C 181/09

III. ÚS 645/2017

1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

2. prikazuje OS Piešťany konať bez zbytočných prieťahov
3. OS Piešťany je povinný uhradiť trovy konania v sume 303,68 €

-

17.

Okresný súd Bratislava II

8 C 2/2012

III. ÚS 685/2017

1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov porušené bolo 2. prikazuje OS Bratislava II konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €
4. OS Bratislava II je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €

1 000 €

18.

Krajský súd v Bratislave

5 Sd 289/2014

III. ÚS 594/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. prikazuje KS v Bratislave konať bez zbytočných prieťahov

 3. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 500 €

 4. KS v Bratislave je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €

500 €

19.

Okresný súd Martin

22 P 120/2012

III. ÚS 659/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. prikazuje OS Martin konať bez zbytočných prieťahov

 3. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 1 500 €

 4. OS Martin je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €

1 500 €

20.

Okresný súd Trebišov

6 C 8/07

III. ÚS 668/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. prikazuje OS Trebišov konať bez zbytočných prieťahov

 3. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 2 500 €

 4. OS Trebišov je povinný uhradiť trovy konania v sume 562,21 €

2 500 €

21.

Okresný súd Bratislava III

6 C 204/2012

III. ÚS 525/2017

1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

2. priznáva primerané finančné zadosťučinenie každému v sume 500 € 3. OS Bratislava III je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,80

1 000 €

4

22.

Okresný súd Bratislava III

43 C 26/2012

III. ÚS 526/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. prikazuje OS Bratislava III konať bez zbytočných prieťahov

 3. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 2 000 €

 4. OS Bratislava III je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €

2 000 €

23.

Okresný súd Bratislava I

6 T 40/06

III. ÚS 617/2017

1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

2. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 2 500 €
3. OS Bratislava I je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €

2 500 €

24.

Okresný súd Námestovo

4 C 17/2014

III. ÚS 557/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. prikazuje OS Námestovo konať bez zbytočných prieťahov

 3. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 4 000 €

 4. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 2 000 €

 5. náhradu trov konania nepriznáva

6 000 €

25.

Okresný súd Piešťany

5 Er 690/09

III. ÚS 588/2017

1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

2. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 500 €
3. OS Piešťany je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €

500 €

Legenda: čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov)
čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote)
5
II.
A) Ústavný súd Slovenskej republiky v mesiaci január 2018 rozhodol nálezom o zrušení 5 rozhodnutí všeobecných súdov a o vrátení vecí na ďalšie konanie.

P.č.

odporca

sp. zn. odporcu

sp. zn. ÚS SR

porušené články

výrok nálezu

1.

Krajský súd v Košiciach

13 CoE 152/2016

I. ÚS 488/2017

čl. 46 ods. 1 ústavy čl. 6 ods. 1 dohovoru

 1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie z 22. decembra 2016 v časti jeho výroku o zamietnutí návrhu na prerušenie konania porušené bolo

 2. rozsudok KS v Košiciach zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie

 3. KS v Košiciach je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €

 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

2.

Okresný súd Košice II

12 C 10/09

I. ÚS 629/2017

čl. 46 ods. 1 ústavy čl. 6 ods. 1 dohovoru

1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie porušené bolo

2. rozsudok OS Košice II zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie 3. OS Košice II je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €

3.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

7 Sžo 93/2014

II. ÚS 476/2016

čl. 46 ods. 1 a 2 ústavy čl. 49 ústavy
čl. 6 ods. 1 dohovoru čl. 7 ods. 1 dohovoru

 1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie porušené bolo

 2. rozsudok NS SR zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie

 3. NS SR je povinný uhradiť trovy konania v sume 363,79

 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

4.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

2 Sž 12/2014

II. ÚS 174/2017

čl. 26 ods. 1 a 2 ústavy čl. 46 ods. 1 a 2 ústavy čl. 6 ods. 1 dohovoru čl. 10 ods.1 a 2 dohovoru

 1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie porušené bolo

 2. rozsudok NS SR zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie

 3. NS SR je povinný uhradiť trovy konania v sume 363,79 €

 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

5.

Krajský súd v Bratislave

2 Co 700/2014

III. ÚS 727/2017

čl. 46 ods. 1 ústavy čl. 6 ods. 1 dohovoru

 1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie porušené bolo

 2. rozsudok KS v Bratislave zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie

 3. KS v Bratislave je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €

 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

6
B) Ústavný súd Slovenskej republiky v mesiaci január 2018 rozhodol nálezom o 3 podaniach, ktorými bola namietaná ústavnosť väzobných rozhodnutí všeobecných súdov v intenciách čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 5 ods. 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v 2 prípadoch priznal primerané finančné zadosťučinenie v sume 1 500 €.

P.č.

odporca

sp. zn. odporcu

sp. zn. ÚS SR

porušené články

výrok nálezu

1.

Okresný súd Prešov

5 Tp 52/2017

III. ÚS 650/2017

čl. 17 ods. 2 a 5 ústavy čl. 5ods.3a
4 dohovoru

1. základné právo na osobnú slobodu a právo na slobodu a bezpečnosť porušené bolo

2. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 500 €
3. OS Prešov je povinný uhradiť trovy konania v sume 468,51 €

2.

Krajský súd v Prešove

2 Tos/9/2016

III. ÚS 73/2017

čl. 17 ods. 1, 2 a5 ústavy
čl. 5 ods.
4 dohovoru

 1. základné právo na osobnú slobodu a právo na slobodu a bezpečnosť porušené bolo

 2. rozsudok KS v Prešove zrušuje

 3. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €

 4. KS v Prešove je povinný uhradiť trovy konania v sume 303,16 €

3.

Okresný súd Bratislava II

1 T 54/2017

III. ÚS 748/2017

čl. 17 ods. 2 ústavy čl. 5 ods. 4 dohovoru

1. základné právo na osobnú slobodu a právo na slobodu a bezpečnosť porušené bolo

2. OS Bratislava II je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €

Legenda: čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (základné právo vlastniť majetok)
čl. 46 ods. 1a 3 Ústavy Slovenskej republiky (Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.)
čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Právo na spravodlivé súdne konanie)
čl. 17. ods. 1 až 5 Ústavy Slovenskej republiky (Základné právo na osobnú slobodu a právo na slobodu a bezpečnosť.)
čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd(Každý, kto bol pozbavený slobody zatknutím alebo iným spôsobom, má právo podať návrh na konanie,
v ktorom by súd urýchlene rozhodol o zákonnosti jeho pozbavenia slobody a nariadil prepustenie,
ak je pozbavenie slobody nezákonné.)
čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Právo pokojne užívať svoj majetok)
čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (Každý sa môže domáhať ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v určených prípadoch na inom orgáne) čl. 46 ods. 1Ústavy Slovenskej republiky (Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.)čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (Právo na rovnosť účastníkov konania.)

čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Právo na spravodlivé súdne konanie.)

Zdroj: ÚS SR