# advokácia

Po viac ako 25 rokoch úspešnej praxe sa JUDr. Erika Csekes, managing partnerka a spoluzakladateľka advokátskej kancelárie Ružička Csekes s. r. o., rozhodla ukončiť svoje aktívne pôsobenie na slovenskom právnom trhu. Na základe tohto rozhodnutia zaniká tiež jej partnerstvo v kancelárii Ružička Csekes. Kancelária v tejto súvislosti zmení svoje obchodné meno a od 28.11.2018 bude pôsobiť ako RUŽIČKA AND PARTNERS
s. r. o.

28. 11. 2018 2 min. RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

V nadväznosti na čiastočnú obmenu členov Súdneho dvora bol Maciej Szpunar vymenovaný za prvého generálneho advokáta Súdneho dvora.

11. 10. 2018 2 min. Redakcia

Predstavitelia Slovenskej advokátskej komory privítali na pracovnom stretnutí v Bratislave 14.júna 2018 zástupcov regionálnej komory právnych poradcov v Krakove (OIRP v Krakove).

25. 06. 2018 1 min. Redakcia

Zástupca SAK Mgr. Ján Kutan, člen predsedníctva SAK, sa stretol sadw. Ewou Stawinskou, poverenou zástupkyňou prezídia Poľskej advokátskej komory.

19. 06. 2018 1 min. Redakcia

V Českej republike sa Mestský súd v Prahe zaoberal otázkou využitia cloudovej služby pri výkone advokácie, následnou otázkou mlčanlivosti (advokátskeho tajomstva) a samotným zaisťovaním súborov z cloudovej služby v rámci trestného konania. Prevažuje účel trestného konania nad účelom povinnej mlčanlivosti advokáta?

08. 03. 2018 6 min. Kristína Jurišová

Od 1. júla 2017 sú advokáti - právnické osoby povinní v konaní pred súdom doručovať podania do elektronickej schránky súdu a používať pri elektronickej komunikácii so súdom elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie.

18. 02. 2018 5 min. Redakcia

Nenechajte si ujsť príležitosť a nominujte osobu, ktorá by mohla byť nositeľom ocenenia za celoživotný prínos pre advokáciu.

27. 11. 2017 2 min. Redakcia

Akú nádej a budúcnosť majú pre našu advokáciu koncipienti? Aj na to sa pýta Slovenská advokátska komora. Koncipienti dostanú možnosť vyjadriť svoje pohľady prostredníctvom tohtoročnej súťaže.

10. 10. 2017 1 min. Redakcia