# advokát

V dnešnom článku sa dočítate o možnosti, resp. nemožnosti súbehu výkonu praxe advokátskeho koncipienta s iným povolaním alebo podnikaním. Kedy môže koncipient vykonávať aj inú prácu a aké podmienky musí predtým splniť sú otázky, na ktoré nižšie prinášame odpovede.

11. 06. 2021 6 min. Martina Vanc

Dnes vám prinášame rozhovor, ktorý pre Právne noviny poskytol podpredseda Slovenskej advokátskej komory Mgr. Ján Kutan. V rozhovore sa dozviete, aké sú aktuálne priority komory a akým smerom sa uberá elektronizácia advokácie a justície. Pýtali sme sa aj na priebeh volieb do orgánov komory, ktoré už majú za sebou prvé kolo a druhé sa uskutoční v júni 2021.

26. 04. 2021 12 min. Martina Vanc

Súd prvej inštancie rozhodol v súdnom spore zamietnutím žaloby žalobcu v časti uplatneného nároku na náklady spojené s uplatnením pohľadávky vo výške 33,04 eur. Žalobca v tomto prípade nepreukázal doručenie predžalobnej výzvy žalovanému. Na súde sa však preukázal elektronickým podacím hárkom s elektronickým podpisom a preto súd musel posudzovať, ktorým okamihom možno predžalobnú výzvu považovať za právny úkon na účely priznania náhrady nákladov.

26. 04. 2021 3 min. Martina Beňovská

Opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu neobišli ani súdy a ovplyvnili tak priebeh súdnych pojednávaní. Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti spracovalo údaje zo súdov za posledný rok a vydalo materiál, v ktorom zhrnulo dopad pandemických opatrení na súdne pojednávania, pričom pod pojmom súdne pojednávanie sa rozumie hlavné pojednávanie, predbežné prejednanie sporu, pojednávanie, verejné  zasadnutie  a  neverejné  zasadnutie a verejné  vyhlásenie rozsudku.

26. 04. 2021 9 min. Martina Vanc

Začiatkom apríla bolo ukončené prvé kolo volieb do orgánov Slovenskej advokátskej komory (SAK), tzv. primárky. Predsedníctvo SAK v novembri minulého roka schválilo elektronický priebeh volieb, pričom každému advokátovi bola vytvorená osobitná schránka, prostredníctvom ktorej mohli advokáti bezpečne autentifikovať svoj prístup k certifikovanému elektronickému volebnému systému POLYAS.

20. 04. 2021 3 min. Martina Vanc

Slovenská advokátska komora v nadväznosti na niektoré medializované otázky týkajúce sa výkonu obhajoby zaujala v stanovisko a zverejnila odporúčaný postup pre advokátov, ktorých klienti prejavia záujem spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.

08. 04. 2021 4 min. Martina Vanc

Podľa uznesenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku došlo pri obvinení advokátky Anny Žedényiovej k porušeniu zákona. Informovala o tom Slovenská advokátska komora, podľa ktorej bola advokátka obvinená iba z dôvodu výkonu svojho povolania a rozhodnutie generálneho prokurátora víta.

06. 04. 2021 4 min. Martina Vanc

História Slovenska má podobne ako inde vo svete čo-to povedať o právach žien a ich vývoji. V dnešnom článku sa spolu pozrieme na prvé ženy, ktoré na území dnešného Slovenska dosiahli právne vzdelanie a vykonávali svoju právnickú profesiu, ako aj na právo žien voliť a byť volená. Kto boli prvé poslankyne a ako vyzerala ich cesta za touto funkciou, sa dočítate nižšie. 

08. 03. 2021 7 min. Martina Vanc

Rozhovor pre Právne Noviny poskytla advokátka a partnerka advokátskej kancelárie Čechová & Partners, pani JUDr. Katarína Čechová, ktorá bola v roku 2018 uvedená do siene slávy v hodnotení Legal 500, za jej dlhoročnú prácu a výsledky dosiahnuté v oblasti práva obchodných spoločností, fúzií a akvizícií. V otázkach sa vyjadrila napríklad aj k situácii, kedy by advokáti mali klienta prenechať konkurencii, alebo aj, prečo by na prípadoch nemali pracovať čisto ženské alebo mužské tímy.   

08. 03. 2021 5 min. Redakcia

Dnes nám poskytla rozhovor odborníčka na rodinné a občianske právo, advokátka a vyučujúca, doc. JUDr. Lila Bronislava Pavelková, PhD. Pýtali sme sa napríklad, či zvykne mať po rokoch praxe stres z pojednávania, či je oblasť rodinného práva skutočne tak emočným prostredím a prezradila nám aj, na akej právnej výzve aktuálne pracuje.

08. 03. 2021 8 min. Redakcia
Strana 1 z 7