# advokát

Revízna komisia Slovenskej advokátskej komory mala čo robiť so 415 sťažnosťami do „svojich radov“. V článku sa dozviete koľko bolo opodstatnených a čo je najčastejším pochybením advokátov. 

23. 08. 2017 2 min. Redakcia

Začiatkom júla 2015 predložil poslanec Kadúc návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o advokácii a zákon o živnostenskom podnikaní. Prečítajte si, čo poslanec navrhuje.

19. 07. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Obe tieto činnosti sú zamerané na prácu s klientom a komunikáciu za účelom dosiahnuť vyriešenie sporu. Napriek tomu nie vždy je výsledkom ich činnosti spokojnosť strán, či už ide o neúspech v súdnom konaní, alebo nedosiahnutie dohody počas mediácie.

09. 04. 2015 5 min. Redakcia
Strana 3 z 3