Memorandum o rozvíjaní cezhraničnej spolupráce s Poľskom

Predstavitelia Slovenskej advokátskej komory privítali na pracovnom stretnutí v Bratislave 14.júna 2018 zástupcov regionálnej komory právnych poradcov v Krakove (OIRP v Krakove).

Stretnutie SAK s poľskými kolegami vo Varšave

Zástupca SAK Mgr. Ján Kutan, člen predsedníctva SAK, sa stretol sadw. Ewou Stawinskou, poverenou zástupkyňou prezídia Poľskej advokátskej komory.

Kto zodpovedá za odškodnenie pri pochybení proti advokátovi v disciplinárnom konaní?

Ústavný súd ČR rozhodoval vo veci, ktorá sa týkala odškodnenia advokáta pre pochybenie v rámci vedeného disciplinárneho konania. Zaoberal sa aj otázkou zodpovednosti za toto pochybenie a otázkou aktívnej vecnej legitimácie, s čím súvisela aj úspešnosť ústavnej sťažnosti. Pozrieme sa na to, ako sa Ústavný súd ČR vysporiadal s týmito otázkami a zároveň sa budeme venovať aj odpovedi na otázku, či je takýto judikát možné aplikovať aj v našich podmienkach.

Tretie stretnutie advokátov v Slovensko-Maďarskom pohraničí

Bratislava - Ostrihom – V Ostrihome sa stretli slovenskí a maďarskí advokáti a advokátski koncipienti. Spoločné stretnutie zorganizovali Slovenská advokátska komora, Maďarská advokátska komora, Budapeštianska advokátska komora a župné advokátske komory Györ-Moson-Sopron a Komárom–Esztergom.

Do osvetovej akcie v rámci Dňa advokácie sa zapojilo takmer sto advokátov a koncipientov

V rámci tradičnej osvetovej akcie Dňa otvorených dverí SAK sa v desiatich slovenských mestách venovalo občanom takmer sto našich kolegýň a kolegov. Aj vďaka širokému medializovaniu podujatia medziročne stúpol záujem verejnosti o toto podujatie a celkovo poskytli advokáti v rámci Dňa otvorených dverí bezplatné konzultácie 659 osobám.

Pozvánka na diskusiu advokátov trestného práva

Na Slovenskej advokátskej komore sa uskutoční diskusia advokátov zameraných na trestné právo.

SAK ocenila štyri osobnosti za celoživotný prínos advokácii

Ďalšími členmi advokátskej siene slávy sa stali štyria ocenení advokáti. Štatút udeľovania cien za celoživotný prínos advokácii stanovuje kritériá, komu je možné ocenenie udeliť.

Akú nádej majú priniesť koncipienti našej advokácii? SAK vyhlasuje súťaž.

Akú nádej a budúcnosť majú pre našu advokáciu koncipienti? Aj na to sa pýta Slovenská advokátska komora. Koncipienti dostanú možnosť vyjadriť svoje pohľady prostredníctvom tohtoročnej súťaže.

Advokátska komora prešetrila vlani 415 sťažností na svojich advokátov

Revízna komisia Slovenskej advokátskej komory mala čo robiť so 415 sťažnosťami do „svojich radov“. V článku sa dozviete koľko bolo opodstatnených a čo je najčastejším pochybením advokátov.