# advokátska komora

Právnické komory využijú svoje právo nominovať kandidátov na sudov Ústavného súdu SR, ktorí spĺňajú najprísnejšie odborné kritériá a zároveň majú vo svojej profesii dobré meno.

15. 11. 2018 2 min. Redakcia

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky budú postavení pred asi najzásadnejšiu pracovnoprávnu otázku v právnickej oblasti posledných rokov. Má však aj negatívnu "achilovú pätu".

04. 10. 2018 3 min. JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Luhačovice - 20.9.2018  Členovia predsedníctva SAK a predstavenstva ČAK sa stretli na každoročnom spoločnom rokovaní komôr k aktuálnym témam v advokácii.

24. 09. 2018 2 min. Redakcia

Právne Noviny sa touto cestou pridávajú ku kondolenciám a vyjadrujú vieru v to, že život a pôsobenie takýchto osobností, bude vzorom pre tých, ktorí ich budú nasledovať.

07. 07. 2018 4 min. Redakcia

Predstavitelia Slovenskej advokátskej komory privítali na pracovnom stretnutí v Bratislave 14.júna 2018 zástupcov regionálnej komory právnych poradcov v Krakove (OIRP v Krakove).

25. 06. 2018 1 min. Redakcia

Zástupca SAK Mgr. Ján Kutan, člen predsedníctva SAK, sa stretol sadw. Ewou Stawinskou, poverenou zástupkyňou prezídia Poľskej advokátskej komory.

19. 06. 2018 1 min. Redakcia

Ústavný súd ČR rozhodoval vo veci, ktorá sa týkala odškodnenia advokáta pre pochybenie v rámci vedeného disciplinárneho konania. Zaoberal sa aj otázkou zodpovednosti za toto pochybenie a otázkou aktívnej vecnej legitimácie, s čím súvisela aj úspešnosť ústavnej sťažnosti. Pozrieme sa na to, ako sa Ústavný súd ČR vysporiadal s týmito otázkami a zároveň sa budeme venovať aj odpovedi na otázku, či je takýto judikát možné aplikovať aj v našich podmienkach.

13. 06. 2018 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Bratislava - Ostrihom – V Ostrihome sa stretli slovenskí a maďarskí advokáti a advokátski koncipienti. Spoločné stretnutie zorganizovali Slovenská advokátska komora, Maďarská advokátska komora, Budapeštianska advokátska komora a župné advokátske komory Györ-Moson-Sopron a Komárom–Esztergom.

30. 05. 2018 1 min. Redakcia

V rámci tradičnej osvetovej akcie Dňa otvorených dverí SAK sa v desiatich slovenských mestách venovalo občanom takmer sto našich kolegýň a kolegov. Aj vďaka širokému medializovaniu podujatia medziročne stúpol záujem verejnosti o toto podujatie a celkovo poskytli advokáti v rámci Dňa otvorených dverí bezplatné konzultácie 659 osobám.

17. 05. 2018 3 min. Redakcia